www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: Kolåsveien 2 Lø. 5. des. 2020
Meny

Dette er en samleside for stoff som er publisert i LM om riveplanene for den bevaringsverdige eiendommen Kolåsveien 2 i Son. Artiklene ligger her i den rekkefølge de har vært publisert. Vi beklager at problemene med vår skriftgenerator (gjennomgående halvfet skrift) har fulgt med de nederste sakene  i overflyttingen fra forsiden. Red.

Tar saken videre til kommunen

(03.11.17. Oppdatert 11:21) Soon og Omegns Vel fikk i går svar på sitt brev tll Akershus fylkeskommune om Kolåsveien 2. På bakgrunn av denne bekymringsmeldingen vil Avdelingen for nyere tids kulturminner ta opp saken med Vestby kommune for å sikre at bebyggelsen blir ivaretatt.
 
► – Som dere påpeker, inngår eiendommen i Riksantikvarens NB!-register, som er en oversikt over byområder med bevaringsverdier i nasjonal sammenheng. I tillegg omfattes den av den delen av bevaringsområdet i Son som nylig er blitt definert som «svært viktig strøk» i Vestbys kommunedelplan for kulturminner. Alderen på bygningene bidrar også til at miljøet får en spesiell status i kulturminnesammenheng, heter det i brevet.
 
– På den bakgrunnen vil vi rette en egen henvendelse til Vestby kommune som plan- og bygningsmyndighet, for å sikre at bebyggelsen blir ivaretatt, skriver rådgiverne Mildrid Melkild og Nina Espeseth Grønbrekk.

Kopi er sendt til gårdeierne Aud Myrold Baann og Owe Bjune Baann, samt Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen

I utgangspunktet ulovlig å rive

(31.10.17) Et hus som har status som bevaringsverdig innenfor en gjeldende reguleringsplan, som Kolåsveien 2 (bildet; baksiden), kan i utgangspunktet ikke lovlig rives.

Det bekrefter lederen i Soon og Omegns Vel, arkitekt Ivar Gudmundsen til LM. Formelt er dette en politisk sak for de folkevalgte i plan- og miljøutvalget, som eventuelt må vedta en dispensasjon basert på en søknad om oppføring av et nybygg.

Dette er da også hva eierne, ekteparet Baann, har planer om i stedet for å utbedre bygningsstandarden på eiendommen.Men veien vil være lang. Og hvor langt disse planene er kommet, er blant spørsmålene LM har stilt Owe Bjune Baann. Hans svar er forsinket grunnet arbeidsoppdrag.

På spørsmål fra LM kan Ivar Gudmundsen vanskelig se for seg at disse planene kan realiseres. Selv dersom et flertall i utvalget skulle ville innvilge en slik søknad, ville vedtaket gå til behandling hos Fylkesmannen. Blant dem som har anerkjent klageinteresse er velforeningen, i tillegg til Riksantikvaren ved fylkeskommunen.

Både styre- og medlemsmøte

(25.10.17) Riveplanene for Kolåsveien 2 var ikke foranledningen til gårsdagens medlemsmøte i Soon og Omegns Vel, understreker Ivar Gudmundsen til LM på morgenkvisten. Mellom 15 og 20 medlemmer møtte.

► – Det var for lenge siden berammet styremøte denne dagen for å orientere om saker vi jobber med for tiden. Så ble det koplet til et medlemsmøte, der jeg også fikk anledning til å holde et oppdatert foredrag om byggeskikk i Son.

Til styremøtet var Owe Bjune Baann og Aud Baann som eiere av Kolåsveien 2 invitert.

– De ble orientert om hvilke muligheter som foreligger for utbedringer, men fastholdt at de ønsker å rive. Vi var kort sagt ikke enige, sier Gudmundsen.

Eierne ønsker å rive for å bygge nytt, som tidligere meldt i LM. Som byggesak i bevaringsområdet og for en bevaringsverdig eiendom, kan det bli en tidkrevende prosess, bekrefter vellederen med stor kompetanse på feltet.

Owe Bjune Baann har ikke ønsket å kommentere saken til LM før han har hatt møte med representanter fra vellet, og vi håper å få en kommentar senere i dag.

PRØVER Å FÅ SNARLIG MØTE

(16.10.17) Etter det LM erfarer i kveld, blir det gjort forsøk på å få et snarlig møte mellom eieren av Kolåsveien 2, Owe Bjune Baann, og representanter for styret i Soon og Omegns Vel. Et forsøk på å få gjennomført møtet i dag mandag  strandet fordi det ikke passet for alle. Ting å ta opp, på bakgrunn av vellets "alarmbrev" til fylkeskommunen, vil bl.a. være å få satt opp en oversikt over de mest presserende utbedringbehov og mulighetene for bistand i den forbindelse. Vi regner med å få kommentarer fra begge parter så snart møtet har funnet sted. 

LM-nyhet til bestyrtelse

(16.10.17. Oppdatert 17:44) Fredagens LM-nyhet om Ole Hansen-gården i Kolåsveien 2 har skapt atskillig bestyrtelse i sosiale medier, og fullversjonen av artikkelen på egen URL-side i LM nærmer seg 200 visninger. Denne siden ble opprettet først etter at artikkelen hadde ligget i sin helhet på forsiden i et døgn.

► Dette var et døgn der LM hadde 630 unike besøk (ip-adresser som besøkte nettstedet første gang denne dagen). Bildet ovenfor er en avfotografering av et fotografi fra 1929 som står i Son Leksikon. Blant dem som poserer utenfor kolonialforretningen "L. Thorvaldsens efterf.", står kjøpmann Ole E. Hansen (1884-1949) helt til høyre bak den lille jenta. I tillegg til kolonial- og kjøttvarer, solgte han kull, koks og ved, bensin og oljer. Bilskyss kunne han også tilby fra sin forretning med telefonnummer 5 på Soon sentral. Blant soningene gikk forretningen bare under navnet "Ola Hansen". Alt ifølge den unike lokalhistoriske kilde Son Leksikon. (Foto: Kolbjørn Sundby, Oslo.)

 Skal gården bli REVET?


(13.10.17) (Reporter Svein-H. Strand) Kan et gammelt "signalbygg" midt i det sentrale Son rives og erstattes med et større nybygg? Eiendommen er i dårlig stand på grunn av dårlig vedlikehold. Vi snakker om Kolåsveien 2, Ole Hansen-gården. En av de mest interessante verneverdige bygningene i Son.

► Kolåsveien 2 er regulert til bevaring i reguleringsplan vedtatt av Vestby kommunestyre. Eiendommen ligger i den delen av bevaringsområdet som Riksantikvaren for få år siden la inn i sin "NB-liste" over hva som har "nasjonal verneverdi". Gårdeier Owe Bjune Baann har drevet Rammemakeriet i gården siden 1995. I inngangen til Rammemakeriet fra Kolåsveien står fortsatt den originale steintrappa. Gårdeieren har nylig klart signalisert sine planer overfor Soon og Omegns Vel.

Velleder Ivar Gudmundsen slår derfor full alarm i et brev som i går ble sendt til Akershus fylkeskommune ved fylkeskultursjefen. LES MER.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland