www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: Handlingsplan med budsjett 2014-2017 Sø. 17. jan. 2021
Meny

Et lite ras av stort og smått


Foto, fra kortet Hølensviadukten: ©Sturla Strand Salg og Foto

Publisert 06.01.14. (Reporter Svein-H. Strand) Kommunestyrets behandling av Handlingsplan og budsjett for årene 2014-2017 ble et lite ras av stort og smått og kanskje en rekord i så måte. Overraskende mye gjaldt henstillinger til rådmannen om å utrede muligheter for ulike tiltak.

Rådmannen skal nå bl.a. kontakte Jernbaneverket og fylkeskommunen om en riktig gammel traver i rådhuset. Nemlig å få den gamle jernbanebrua i Hølen (ubrukt siden |996) knyttet til et gang- og sykkelveinett.

Typisk nok for den rådende politiske situasjon, fikk innstillingen fra den forberedende behandling i formannskapet kort tid i forveien null stemmer.

Vedtatt med 20 stemmer ble det borgerlige fellesforslag på hele 17 punkter. Forslaget ble satt fram av Høyres fungerende gruppeleder Pål Engeseth ettersom gruppeleder og leder av lokalpartiet Stig H. Eyde hadde forfall. Ni av disse punktene var som foreslått av rådmannen.

♦ De rødgrønne nøyde seg med 14 punkter i fellesforslaget som Tom A. Ludvigsen (Ap) satte fram og som fikk 15 stemmer. Mindretallet ville bl.a. øke avsetningen til IKT i skolene med 1,2 mill. kroner hvert år i perioden. Rådmannens forslag om å bevilge ni millioner til spuntvegg på Son havn nord ønsket det rødgrønne mindretallet å ta ut.

– Jobb for bedre kvalitet i skolen

Publisert 03.01.14. – Tiden er inne for å jobbe for kvalitetsmessige forbedringer i Vestby-skolene, mener Ap, SV og Sp.

Men de fikk ikke det borgerlige flertall med seg på å vedta en slik uttalelse da kommunestyret behandlet Handlingsprogrammet for 2014-2017. Dette var hektet sammen med et eget budsjettpunkt i opposisjonens fellesforslag: Å øke den økonomiske rammen for rammetimetallet med 750.000 kroner i 2014. Deretter skulle rammen økes med halvannen million kroner per år.

Disse ekstramidlene ville opposisjonen sette inn "der de gjør størst nytte". Opposisjonen ønsker også "bedre og lik kvalitet" på SFO-ordningen i kommunen. LM kommer med en egen sak om dette.

  Låner 282,8 mill. i 2014

Publisert 28.12.13. Opposisjonens 15 representanter ville knipe inn med 9,2 millioner kroner, men de borgerlige på ny samarbeidsplattform endret ikke ei krone på rådmannens forslag til investeringslån. Dermed skal Vestby kommune gjennom neste år ta opp nye lån for over en kvart miliard kroner.

Nærmere bestemt 282 millioner 837 tusen kroner. Kommunens lånegjeld vokser i et formidabelt tempo og er i forveien på godt over én milliard kroner.

I budsjettmøtet 9. desember fikk de borgerlige vedtatt et nytt punkt der det forutsettes at eventuelle overskudd i framtiden skal brukes til å betale ned på gjelden.

I det fellesborgerlige forslag til Handlingsprogram og budsjett for 2014-2017 som ble vedtatt med 20 stemmer, er det også en rekke andre punkter utover rådmannens forslag. Blant annet skal trygghelsalarmer fortsatt være en gratis tjeneste.

Betinget driftsstøtte til kulturkirke i Son fra 2015

Publisert 20.12.13. I det fellesborgerlige Vestby-budsjett som fikk flertall er det lagt inn driftskostnader til kulturkirke i Son med 150.000 kroner per år fra 2015 til 2017.

Dette beløpet kommer i tillegg til de 11 millioner til byggeprosjektet i 2014 som lå i rådmannens budsjettforslag. Et punkt som formannskapets flertall, opposisjonen med tilslutning fra Høyre, stemte ut i den forberedende behandlingen av Handlingsprogrammet.

Senere fant de borgerlige igjen sammen.

Men forutsetningen for kommunestyrets flertallsvedtak er at Fellesrådet "fortsatt jobber for å få til en løsning med delvigsling av kirken."

Under henvisning til loven har biskopen i et brev opplyst at hele kirkebyggets areal må vigsles til Den norske kirke. Hvordan dette skal gå ihop, er det nå mange som er spente på.Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland