www.lokalmagasinet.no NYHETER | Samleside: Foran utbedring av Kolåsveien On. 2. des. 2020
Meny

Ønsker en samordnet utbedring av Kolåsveien

Publisert 16.03.14. Statens vegvesen planlegger å utbedre Kolåsveien videre nordover fra Son nord-kvaralet. Dette prosjektet ønsker de å samordne med opparbeidelsen som skal gjennomføres i forbindelse med Solsiden.

♦ Tidspunktet for vegvesenets prosjekt er foreløpig ikke fastlagt, går det fram av en tilbakemelding til Solsiden-arkitekten. Dette ifølge et brev til Vestby kommune (se nedenfor). Vegvesenet ønsker at de to tiltakene blir gjennomført samlet.

Det vil være en fordel for omgivelsene. Byggetiden blir redusert til et minimum og framkommeligheten blir minst mulig berørt, heter det i brevet fra Jansen Arkitekter. Anleggsperioden utgjør også en stor belastning på veien.

På dette grunnlaget konkluderer arkitektirmaet med at "det vil være en klar fordel at utbedringsarbeidene på veien utsettes til byggearbeidene nærmer seg slutten."

Sett i sammeheng er et interessant spørsmål nå: Er det politikerne, ved å gi dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen, eller vegvesenet som i praksis vil avgjøre rekkefølgen i Son nord-utbyggingen?

Kolåsveien I VEIEN

Publisert 14.03..14 Endret og oppdatert senest 11:21. Kolåsveien står nå så å si i veien for videre tiltak på Solsiden-prosjektet. De vedtatte reguleringsbestemmelsene for Son nord-kvartalet sier at ingen tiltak skal tillates før Kolåsveien er ferdig opparbeidet. Dette etter en byggeplan som er godkjent av Statens vegvesen.

Disse arbeider inkluderer fortauene og kryssene Kolåsveien / Sagaveien og Kolåsveien / Løkkeveien. Jansen Arkitekter har nå søkt om å få fravike denne rekkefølgebestemmelsen gjennom et dispensasjonsvedtak.

Det bes om at opparbeidelsene i Kolåsveien "forskyves fram til søknad om brukstillatelse for prosjektet", som det heter i et brev til Vestby kommune med kopi de berørte naboene.

Naboene har nå også fått nytt nabovarsel. Begge brevene fra prosjektets arkitekt er datert 24. februar. Søknaden om å få avvike fra rekkefølgebestemmelsen ligger ikke i saksframlegget til søknaden om byggetillaelse for hus 4 og 5 som skal behandles i plan- og miljøutvalget mandag.

Søknaden kan trolig ikke avgjøres administrativt i bygningsavdelingen, og må da legges på bordet i møtet. (Saken oppdatert ovenfor.) 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland