www.lokalmagasinet.no NYHETER | Samleside: Foran Europe Week 2014 Lø. 5. des. 2020
Meny

Ikke ei krone ekstra til Europe Week 2014 i Son

Publisert 10.04.14. (Reporter Svein-H. Strand) Som den forberedende behandling i formannskapet bar bud om: Vestby kommunestyre stemte enstemmig ned administrasjonens forslag om å avsette inntil 450.000 kroner til den lokale "landdelen" av jubileumsregattaen Europe Week 2014. Det holder, mente politikerne, med de 200.000 som er avsatt til å dekke utgifter og inntektstap i havna denne helgen midt i fellesferien.

♦ Dermed gikk administrasjonen, ved rådmann Knut Haugestad og saksbehandleren Nils-Anders Søyland (juridisk konsulent i rådmannens stab) på et stort og sjeldent prestisjetap. Dette rammer også ordfører John A. Ødbehr (H) som på et mer uformelt grunnlag har arbeidet "i marken" for å bygge opp under et minneverdig arrangement på land etter at de rundt 100 klassiske seilbåtene har ankommet Son fra starten i Sandefjord.

Men saksframlegget avfødte uvanlig sterke reaksjoner i formannskapets møte 24. mars. Høyres gruppeleder Stig Eyde la der først ut en lynavleder om å oversende saken til kommunestyret uten innstilling, men ble nedstemt.

Overfor et slikt trasig "regattavær", en enstemmig negativ innstilling, falt det naturlig nok vanskelig også for ordføreren ikke å slutte seg til de 34 som vendte tommelen ned i den endelige behandling i mandagens kommunstyremøte.

Fra arrangørens side har det vært forventet både bespisning og ett eller flere kulturarrangementer på land. Det lokale næringsliv vil kunne bidra med et visst tilskudd. Likevel er det store spørsmålet nå: Vil arrangøren KNM med kong Harald som æresformann droppe oppholdet i Son med seilaser over to dager? Eller blir det en vri med bare en regattadel?

Vi har definitivt ikke hørt siste ord i denne saken. Se for øvrig tidligere meldinger om Europe Week-saken nedenfor.  

"Grunnlovssak" fra start

Publisert 07.04.14. Regattaen Europe Week for klassiske trebåter, med besøk i Son, har vært knyttet opp til Grunnlovs-jubileet helt siden KNM-arrangementet ble presentert for offentligheten for over et år siden. Ikke siden like etter nyttår i år, slik det påstås i saksframlegget til Vestby-politikerne for å begrunne en ekstrabevilgning på 450.000 kroner. Les LMs nyhetssak, der det også er lenke til en video med blant annet unike filmopptak fra den første Europe Week altså i 1914.

200.000 kr avsatt til havneutgifter

Publisert 30.03.14. Vestby kommunestyre har tidligere avsatt 200.000 kroner i Handlingsprogrammet for 2014-2017 til å dekke regulære havneutgifter i forbindelse med Europe Week 2014 (ekstern lenke) i Son. (Saken nedenfor). Alternativet var at havnekassen og dermed leietakerne ble belastet utgifter til båtenes opphold i Son, så som "ekstramannskaper til håndtering av alle båtene døgnet rundt." Videre i saksframstillingen til kommunestyrets behandling av saken 7. april nevnes "særskilte HMS-tiltak i form av samarbeid med politi, brannvesen, helsetjeneste m.fl." Gjestene skal ikke betale for seg i gjestehavna, og dette er midt i felleserien hvor det normalt er fullt belegg i havna. De 200.000 skal da også dekke "bortfall av gjestehavnleie." Nesten en halv million på toppen av dette syntes flertallet mildt sagt var i drøyeste laget da formannskapet hadde saken til forberedende behandling.

Vil ikke bruke 450.000 kroner på Europe Week 2014 i Son

Publisert 29.03.14. I Vestby formannskap ville flertallet ikke bruke 450.000 kroner i forbindelse med at Son 18.-20. juli får besøk av de klassiske trebåtene i Europe Week 2014 (ekstern lenke), og saken avgjøres i kommunestyret 7. april.

Hvis det ikke oppstår et markert stemningsskifte, vil trolig bare Høyre også der stemme for å avsette 450.000 kroner til arrangementet. Stig Eyde (H) ville primært sende saken til kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet, men forslaget fikk bare Høyres to stemmer.

Deretter falt rådmannens innstilling mot de samme to stemmene. Rådmannen ville avsette inntil 450.000 og finansiere dette over budsjettposten som er satt av til tilleggsbevilgninger.

Til slutt var det et fellesforslag fra Ap, V, Frp, KrF og Sp som ble vedtatt. Forslaget ble satt fram av Tom A. Ludvigsen (Ap).

Regattaen besøker Sandefjord, Son og Oslo. Til nå er det påmeldt ca 60 båter med et mannskap på flere hundre. Den lokale komiteen her i kommunen innlemmet på nyåret arrangementet i det offisielle programmet for feiringen av grunnlovsjubileet.

Ordfører John A. Ødbehr (H) har bedt om at det planlegges for to kulturkvelder, fredag og lørdag, pluss bespisning av deltakerne én av kveldene. Ordføreren har lagt til grunn at bespisningen "i hovedsak sponses av næringslivet", som det heter i kultursjefens saksframlegg. Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland