www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE FOR UTTAK FRA FORSIDEN Fr. 4. des. 2020
Meny

SAMLESIDE FOR BORFALTE SAKER


Publisert 25.04.13 I forbindelse med at LM og en rekke andre nettsteder på samme server var nede fra internett i ti døgn fram til 29. mars 2013, var en god del stoff forsvunnet da vi kom opp igjen. Dette skyldes at sikkerhetskopien som ble funnet for LM ikke var en "ferskvare". Publisert stoff for de seneste ukene manglet. Spesielt rammet ble da korte nyhetssaker som var avsluttet på forsiden. Vi har sikret oss disse sakene på annen måte, og publiserer noen av dem på denne samlesiden. Rekkefølgen er kronologisk, med de eldste sakene nedserst. Viktige nyhetssaker som disse bør ikke gå tapt. De inngår på denne måten i arkivet og blir igjen tilgjengelig for internetts søkemotorer. Bilder som hørte med sakene kommer også, i tur og orden. Red.

Son Eiendom foreslår endret reguleringsplan for "kvartalet"

Publisert 25.02.13 På vegne av Son Eiendom AS har Jansen Arkitekter AS lagt fram forslag til en endringer av reguleringslanen for Kiwi-, Victoria-, Huitfeldt-kvartalet i Son. Reguleringsplanen ble vedtatt i mars i fjor. Siden da har det vært arbeidet med forprosjekt og rammesøknad for det kombinerte bolig- og næringsprosjektet. I løpet av denne prosessen har det vist seg at det blir nødvendig med noen mindre endringer for at prosjektet kan gjennomføres. Det skriver utførende arkitekt Jan-Fredrik Johansen i arkitektfirmaet til de berørte naboer. Slik det kreves i plan- og bygningsloven, er hele endringsforslaget oversendt til naboene etter avtale med Vestby kommune. 

Rygget for ny skole – til 95 mill.

Den eldste del av gamle Hølen skole (bildet) og øvrige bygninger ved skolen skal pusses opp, også dette til en høy pris. LM-foto februar 2013: Sturla Strand

Publisert 22.02.13 Et politisk spetakkel som er sjeldent selv til å være i Vestby kommune har brutt ut etter at det i siste kommunestyremøte ble flertall for ikke å bygge ny skole i Hølen likevel. Skjellsordene hagler fra de rødgrønne, anført av Aps Tom Anders Ludvigsen og SVs Kjell Meek. En uverdig offentlig politisk debatt? Guri Haveråen (V), som satte fram forslaget som ble vedtatt, mener det er direkte ubehagelig å være aktiv politiker i kommunen nå. Ting hun sa på talerstolen blir sammenlignet med paven og kondomer. Årsaken til posisjonens angrevedtak er ingen bagatell: Nye beregninger fra faglig hold er summert til 95 millioner kroner, mot 77-78 millioner som lå til grunn for vedtaket under budsjettbehanlingen i desember. Billig blir heller ikke "oppussingen": 42 millioner.

  Rådmannen jakter på advokat

Hvem kan tolke loven best, og blir det rettssak? Ill.foto: Stock.Exchg

Publisert 16.02.13. Klageskrivet fra Petter Olsen til plan- og miljøutvalget (saken nedenfor) er skrevet av advokat Helge Skaaraas, en av landets fremste innenfor plan- og bygningsloven. I saksframlegget fra plansjef Lars Grimsgaard framgår det at Skaaraas "har en rekke kritiske bemerkninger til reguleringsplanen og rådmannens vurdering av de enkelte klagepunktene fra Petter Olsen." Og: "Rådmannen mener det er nødvendig å innhente juridisk kompetanse for å besvare de påstander som nå har kommet rundt reguleringsplanen, klagen og utkast til avtale fra 1965." Advokatfirmaet som kommunen normalt benytter i slike saker er engasjert av Petter Olsen i andre saker og kan derfor ikke benyttes. Kommunen jakter nå på en advokat "med nødvendig kompetanse til å besvare de spørsmål som ha framkommet."

 Petter Olsen antyder rettslige skritt mot Vestby kommune

Publisert 15.02.13 Petter Olsens klage på vedtaket om reguleringsplan for Ramme Gård, som sikrer flere interesser for allmennheten, kommer nå opp igjen i plan- og miljøutvalget 25. februar. Flere av forholdene det klages på over seks punkter er berørt av en avtaletekst mellom Vestby kommune og Thomas Olsen i en konsesjonssak. Denne ble skrevet så langt tilbake som i 1965. Et spørsmål er om utkastet, som rådmannen betegner det, gjelder som avtale, Dokumentet er ikke. Kommunen har nå bedt Landbruksdepartementet finne sitt vedtak i konsesjonssaken, men så langt har kommunen ikke fått svar, framgår det av saksframlegget til politikerne. Petter Olsen presiserer at gyldigheten av dokumentet vil kunne bli bestridt rettslig.

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland