www.lokalmagasinet.no NYHETER | Samleside: Fisjonen Son Eiendom/Brøsholen Eiendom Lø. 16. jan. 2021
Meny

En lenge forberedt fisjon

Publisert 03.12.13. Gangen i fisjonssaken mellom Son Eiendom AS og Tom Brøsholen og hans selskap er formelt slik det framgår av denne kronologiske oversikten i Foretaksregisteret.

♦ Av dette kan det leses at den nylig gjennomførte fisjonen med Brøsholen Eiendom AS har vært forberedt siden i fjor. I april 2012 gikk det ut kreditorvarsel om nedsetting av aksjekapitalen i Son Eiendom AS fordi selskapet var involvert i fisjon.

Selve kapitalnedsettelsen fra 2,4 mill. til 300 tusen kr ble registrert to måneder i forveien, begrunnet som dekning av tap (ca 860 tusen) og avsetning til fond (ca 1,23 mill.).

Brøsholen gikk ut av styret i Son Eiendom AS så sent som i oktober, viser én av flere registermeldinger om Son Eiendom AS og Brøsholen Eiendom AS datert 31.10.13. Brøsholen hadde da sittet i styret i Son Eiendom AS sammen med Risbråthe og Ole Petter Løvstad siden 2010.  

– Son Eiendom er ikke overtatt

Pubisert 02.12.13. Endret 16:17/oppdatert senest 18:26. (Reporter Svein-H. Strand) Lørdagens nyhetssak i LM om fisjon (deling) av eiendomsselskaper er "totalt misforstått", sier Ola Risbråthe til LM i dag. Son Eiendom AS er ikke overtatt av Brøsholen Eiendom AS, hevder Risbråthe, daglig leder i Son Eiendom AS. Dette til tross for at fisjonen er omtalt slik i Foretaksregisteret, som er LMs kilde.

Brøsholen Eiendom AS er her oppført som "Overtakende foretak" i forhold til det overdragende Son Eiendom AS. LMs kortversjon av forskjellen mellom fusjon og fisjon (der det andre selskapet ikke nødvendig nedlegges) lørdag, bygget for øvrig på bl.a. regeringens hjemmeside. Under den formelle foretaksendringen ligger det en overdragelse av Huitfeldtgården, påpeker Risbråthe.

- LM har ikke fått med seg gangen i dette, sier han på en dårlig telefonlinje, som til slutt også blir brutt.

Vi avventer nå daglig leders egen redegjørelse rundt Brøsholen som aktør i utbyggingen av kvartalet i Son nord.

I mellomtiden, fra Altinn.no: Fisjon "er undergitt reglene om fisjon når enten deler av, eller samtlige av det overdragende selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser skal fordeles på ett eller flere overtakende selskaper."

 Son Eiendom fisjonert med Brøsholen Eiendom

Publisert 30.11.13. (Reporter Svein-H. Strand) Mandag starter rivingen av Kiwigården og Victoriagården. Dermed er utbyggingen av "kvartalet" med boligprosjektet Solsiden Son i gang, flere måneder forsinket. Samtidig er utbyggings-selskapet Son Eiendom AS fisjonert med et annet Son-selskap, Brøsholen Eiendom AS med Tom Brøsholen som eier og leder.

Sistnevnte har dermed overtatt Son Eiendom AS med Ola Risbråthe som daglig leder. Men i motsetning til det som skjer ved en fusjon, blir selskapet som overdras ikke automatisk oppløst ved en fisjon.

Dermed har prosjektet fått en kapitaltilgang som trolig var tiltrengt etter et skuffende salg av leiligheter så langt.

Tom Brøsholen har tidligere vært blant aktørene i Son Eiendom AS. Hans selskap Brøsholen Eiendom AS ble stiftet 30. mars i fjor med nettopp fisjoner som formål.

Denne fisjonen ble registrert for en måned siden, 31. oktober, framgår det av Foretaksregisteret.Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland