www.lokalmagasinet.no NYHETER | Samleside: Europark-avtale skandale-avtale Fr. 30. okt. 2020
Meny

Europark-avtale skandale-avtale

Publisert 27.02.14. Oppdatert senest 14:31. En underordnet kommunalt ansatt kan ved en feil ha gitt Europark rett til å forlenge parkeringsavtalen i Son når den andre avtaleperioden utløper kommende årsskifte. Dette kom fram i formannskapets møte i mandag.

♦ – En ulykksalig hendelse. Det som ikke skal skje, har skjedd, sa rådmann Knut Haugestad på spørsmål fra Tom A. Ludvigsen (A).

Lokalmagasinet.no påpekte for over ett år siden at avtalen for kommunens del er signert først 30. juli 2010, mens den tok til å gjelde 1. januar samme år. Europark som leietaker signerte på sin side først godt over ett år senere, 11. november 2011.

Jeg er ikke kjent med at det har vært noen konflikt eller uenighet om innholdet i avtalen. Den store avstanden i signeringsdato skyldes nok praktiske forhold. Det sa RO-leder Heidrun Kårstein i e-post til LM 27.november 2012.

Avtalen er også juridisk bestykket med et eget punkt om hemmelighold.

I innledningen til dette punkt 9 med overskriften "Konfidensialitet" heter det: "Partene er enige om å bevare taushet om innholdet i nærværende avtale." LM fikk likevel avtalen utlevert, i medhold av offentlighetsloven.

Men bestemmelsene om fordelingen av inntektene var sladdet, i medhold av en unntaksparagraf i offentlighetsloven.

Det hele kan ende som dyr advokatmat dersom Europark står på at de har opsjon og vil benytte den.

I en henvendelse til rådmannen ber LM om å få vite hvilken medarbeider som håndterte "blåkopien" med opsjonsbestemmelsen. Hvorfor feilen ikke har vært kjent av kommunens toppledelse før nå, er et annet spørsmål, og tilbakemeldingen kan leses nedenfor her. 

Saker som LM publiserte om Europark-avtalen i november 2012 kan du lese HER.

Skal møte Europark

Publisert 28.02.14. I Europark-saken har LM i dag mottatt dette svaret fra rådmann Knut Haugestad:

"Forlengelse av avtalen ble undertegnet av daværende RO-leder i 2010. Det var en egen sak til kommunestyret om avtaleforholdet 11.02.2013 (sak K-9/13). Saken er således kjent fra før.

   I kommunestyresaken i fjor ble det vedtatt å nedsette et politisk utvalg for å se på saken. Saken er deretter aktualisert ved at Son torg nærmer seg ferdigstillelse og at det er fremmet en ny sak om parkering, trafikkavvikling og utleie av kommunale arealer.

   Den siste saken er behandlet av formannskapet og fremmes for kommunestyret 10. mars.   

   Kommunens forhandlingsutvalg har etter formannskapets behandling avtalt møte med Europark om avtaleforholdet.

   Videre er det kalt inn til møte i det politiske utvalget som skal forberede den generelle saken.

   Siden saken skal følges opp som skissert ovenfor, er det ikke naturlig å gi ytterligere kommentarer til avtaleforholdet på det nåværende tidspunkt."


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland