www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: Etter valget, før forhandlinger Ti. 27. okt. 2020
Meny

 Dette er PROBLEMENE

(13.09.19) (VALGANALYSE: Svein-H. Strand) For utenforstående kan det være vanskelig å se hva som er det store, eller de store, problemene i forhandlingene etter kommunestyrevalget i Vestby. Den korteste måten å si det på, er at Miljøpartiet De Grønne økte fra to til fire representanter. Og at Arbeiderpartiet tapte én.

MDG er ikke er en naturlig samarbeidspartner verken på venstresiden med Ap i front eller høyresiden med H og Frp på grunn av valgene disse ofte gjør i kontroversielle utbyggingssaker lokalt. Her er det nok å nevne den aktuelle, hete saken om å rive den bevaringsverdige gamle skolebygningen på Solhøy.

Og det er ironi mer enn teori å peke på at Arbeiderpartiet og Høyre har flertall med 18 representanter!

For Høyre er det åpenbart et problem at tidligere partifeller i Bygdelista for fire år siden valgte ventresiden og har sittet med varaordføreren.

Vil da H og BL kunne samarbeide i en blokk der andre partier er MDG og Senterpartiet?

► Skjøter vi på med Venstre (som venstresiden trenger å ha med seg videre), så vil også en slik blokk ha flertall med 18 representanter. Og det er uten Fremskrittspartiet, som er lite spiselige for MDG.

Frp har faktisk tidligere samarbeidet i posisjon med Ap, og kunne med sine tre kompensere for en "Ap-blokk" uten BL. Men dette blir jo bare teori så snart vi nevner at Frp her ville måtte samarbeide med både Sosialistsk Venstreparti og Rødt. Og de ville uansett bare telle 17. Men 18 med V...

Så komplisert, og litt til, er den gordiske knuten!

Den radikale måten å løse denne på, ser ut til å kunne være at MDG fristiller seg, og at Tom Anders Ludvigsen fortsetter som ordfører og i en uendret posisjon partimessig. Men nå med Rødt i følget.

En gordisk knute er her!

(12.09.19) Tre dager etter valget er det fortsatt helt åpent hvem som blir ordfører og leder for en flertallsposisjon på minst 18 representanter i det nye Vestby kommunestyre. Det hele er en gordisk knute, slik LM får situasjonen forklart fra velinformerte kilder.

Men en gordisk knute er per definisjon et akutt problem som kan løses raskt med radikale grep. Og det er åpenbart dette som må til dersom Vestby ikke skal bli en av de siste kommunene som får orden i sitt kommunestyre-bo etter valget i 2019.

På toppen av det hele skal det være ugreie i Ap om hvordan man stiller seg til å eventuelt å ta MDG inn i favnen.

Et tredje alternativ for flertall

(10.09.19. Oppdatert 14:57) (VALGANALYSER: Svein-H. Strand) Et tredje alternativ for et flertall i Vestby de neste fire årene, forutsetter at Bygdelista (BL) skifter side og går inn i et historisk femparti-samarbeid med H, MDG, Sp og V. Så kunne H og valgets vinner MDG ha ordføreren i to år hver.

► Dette flertall på 18 forutsetter videre at det i dag eller i morgen ikke kommer inn poststemmer som gjør at MDG mister sitt fjerdemandat til Ap. Som tidligere meldt, mangler Ap bare et fåtall stemmer for å kunne innkassere dette!

► Men en tredje forutsetning for det tredje alternativ, er at H vil samarbeide med BL der det er flere tidligere aktive H-politikere som bedrev ureglementert fraksjonsvirksomhet med hemmelige møter! For til slutt å lansere Bygdelista, som bidro med sitt til at H for fire år siden mistet halvparten av sine 14 plasser i kommunestyret.

Men politikk sies jo å være det muliges kunst. Og Vestby Høyre har utpekt ringreven Stig Eyde som sin leder i de innledende forhandlinger, får LM opplyst. Så hvem vet?


HARD samarbeidsnøtt!

(10.09.19. Oppdatert senest 04:05) Det blir en hard og rar samarbeidsnøtt å knekke etter kommunestyrevalget i Vestby. For å si det sånn: Med til sammen 18 mandater, kan Ap (11, tapte ett) og H (7, uendret) gå i posisjon hvis de vil.

→ Men selv med Bygdelista på laget som i dag, pluss SV og Rødt, må Ap gå i opposisjon med ialt 17 mandater dersom V skifter side.

→ MDG ble nemlig valgets vinner, økte fra to til fire mandater og kan gå i posisjon med H, Sp, V og Frp. Men hvor sannsynlig er dette?

Ap mangler bare noen få stemmer for å få tilbake et mandat som ble tapt til MDG! En lokalpolitisk thriller om de 35 plassene i Vestby kommunestyre!

Rødt kom inn med ett mandat; KrF tapte sitt eneste og er ute av kommunestyret for første gang i manns minne.

Sp økte fra to til tre, mens Frp tapte ett mandat og står med tre. Tapte ett mandat gjorde også Bygdelista og står med tre, de også.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland