www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: Bruforbindelse Vestby – Hurum To. 3. des. 2020
Meny

Samleside om bruforbindelse Vestby – Hurum

Ikke bare prinsipielt!

Publisert 10.05.14. (Reporter Svein-H. Strand) Vestby kommunestyre kommer til å si seg imot bru mellom Vestby og Hurum. Punktum. Ikke "på et prinsipielt grunnlag", som det står i rådmannens innstilling. Dette kunne tolkes som et forbehold.

♦ I den forberedende behandling i formannskapet la KrFs Else Marie Aasen fram et fellesforslag fra KrF, V og Frp uten denne formuleringen. Forslaget fikk enstemmig tilslutning.

I protokollen som følger med til kommunestyrets behandling av saken 19. mai står det forvirrende nok at også rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt under voteringen.

Innstillingen overfor kommunestyret er likevel det vedtatte fellesforslaget.

I formannskapet la Annette Mjåvatn (Ap) først fram et helt annerledes forslag på vegne av Ap, H og Sp. Her heter det at Vestby "støtter en ny forbindelse/krysning over Oslofjorden som også løser trafikkproblemene gjennom Moss by."

Og videre: "Rapporten fra Transportøkononisk institutt tilsier at en ny forbindelse vil ha størst effekt for regional integrasjon om den plasseres tett opptil der hvor dagens ferge (Horten-Moss) går."

Etter at fellesforslaget fra KrF, V og Frp ble enstemmig vedtatt, foreslo Aps Tom A. Ludvigsen at fellesforslaget fra Ap, H og Sp skulle "legges ved protokollen". Dette ble enstemmig vedtatt, og en sterkere protokolltilførsel er det lenge siden kommunestyret har sett.

– Nei til bruforbindelse Vestby–Hurum på prinsipielt grunnlag

Publisert 28.04.14. (Reporter Svein-H. Strand) Rådmannen ber om at de folkevalgte markerer at de, på et prinsipielt grunnlag, er imot en bruforbindelse mellom Vestby og Hurum. Grunnlaget er "hensyn til et stort og viktig natur- og friluftsområde, samt folkehelse", som det heter i innstillingen til møtet i Vestby formannskap 5. mai.

I den korte uttalelsen som rådmannen ønsker å få vedtatt, heter det til slutt at det aktuelle området ikke bare er "viktig for allmennheten, men også for mange andre i regionen."

Standpunktet blir grundig utdypet i saksframlegget fra saksbehandleren, som har vært Cathrine Sussane Torjussen.

Fra saksframlegget nevnes her bare at en slik bru, uansett utforming, "vil bli et ruvende element i landskapet", og synlig fra et langt større område enn bare det som blir direkte berørt av tiltaket." Det vil "redusere verdien av de flotte friområdene og naturkvalitetene som ligger der, og føre til en ytterligere fragmentering av store sammenhengende skogområder."

Saken sluttbehandles i kommunestyret 19. mai.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland