www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: BANK I SON Sø. 21. jan. 2018
Meny
SAMLESIDE for publiseringer om nedleggingen av lokalbanken i Son til fordel for en styrket avdeling i Vestby. Sakene ligger i den rekkefølge de er publisert, med nyeste sak øverst. Red. 

Eierskiftet ennå ikke signert?

(24.11.17. Oppdatert 11:39) Over en uke etter at salget av Sparebankgården ble avgjort i den avgjørende budrunden, er det ikke offentliggjort hvem som blir ny eier. Ingen ting har sluppet ut verken fra selger eller mekler. Og i grunnboka var status uendret da LM sjekket eiendomsregisteret så sent som i formiddag.

► Dette kan tyde på at eierskiftet ennå ikke er signert. LM avventer i formiddag en tilbakemelding om dette fra bankens informasjonssjef. I grunnboka framgår det for øvrig at grunneienommen Storgata 22, Gnr. 160, Bnr. 30 er på 370,8 kvadratmeter. Gjennom årene har det vært fem små grensejusteringer. Huset er innført i det nasjonale Sefrak-registeret, slik mange hus i Son er.

Ukjent kjøper gikk 1,5 mill. over verditakst i "budkrig" for tre

2. etasje i sparebankgården har blant annet vært brukt til møtelokaler. Her har bankansatte også hatt en flott utsikt til barnetoget på 17. mai. Dette tidligere upubliserte bildet fra noen år tilbake forteller sitt om dét. LM-foto: Svein-H. Strand

(20.11.17) (Reporter Svein-H. Strand) – Jeg kan bekrefte at Sparebankgården i Son nå er solgt. Men fordi salget er såpass ferskt, kan jeg ikke går i detaljer med henyn til pris og navn på kjøper. Det sier informasjonssjef Heidi Erøy Hansen i Sparebanken Østfold Akershus til LM.

► Til Moss Avis kan heller ikke næringsmekler Jon Petter Larsen i Eiendomsmegler 1 si noe om pris og kjøper. Men fra "annet hold" får avisa opplyst at en avgjørende budrunde blant tre interessenter dro opp prisen til 7,5 millioner kroner. Det er halvannen million over den oppgitte verditaksten i salgsprospektet.

Det er naturlig nok svært stor interesse blant soningene rundt salget av denne eiendommen og hvordan gården vil bli brukt av ny eier.

På spørsmål fra LM kan bankens informasjonssjef heller ikke si noe i dag om hvordan salget påvirker minibanken og nattsafen som "følger med" fasaden mot Storgata. 

Det var stor interesse i markedet for denne eiendommen som ligger så sentralt i Storgata. De første budene kom allerede før en fellesvisning som ble holdt onsdag. – Banken er fornøyd med prisen, sier næringsmekleren til avisa.

Skal kvitte seg med bankbygget


(22.08.17. Oppdatert 11:10) (Reporter Svein-H. Strand) Det foreligger ingen beslutning i bankens styre på å beholde eierskapet av bankbygget i Son. Tvert imot, så foreligger det en styrebeslutning på at SpareBank 1 Østfold Akershus på sikt ikke skal eie andre bygg enn det nye hovedkontoret som er planlagt ferdig i 2018/2019.

► Det sier informasjonssjef Heidi Erøy Hansen til LM i dag. Eventuelle spekulasjoner om at banken ønsker å ha døra på gløtt for en "bank light" med automater og selvbetjening kan dermed opphøre.

Er det noe resultat av dialogen med Vestby kommune om en eventuell overtakelse av gården?

Det jeg vet, er at saken om bankbygget i Son skal opp i Vestby formannskap om kort tid.

Reiser mange soninger til Vestby for å benytte seg av bankens tjenester der, og hva synes de om det?

De ansatte i Vestby forteller at de så langt ikke har noen negative reaksjoner fra Son-kundene etter at vi lukket dørene i juni. Tvert imot ser vi at stadig flere Son-kunder begynner å finne veien til Vestby, hvor de kan få hjelp av rådgiverne fra Son og bruke innskuddsmaskinen som tar både mynter og sedler.

Ingen sure miner fra handelsstanden som ikke lenger får vekslemynt?

Denne muligheten ble avviklet allerede for snart to år siden i forbindelse med at vi avviklet kontanthåndteringen, kassa, i banken. Handelsstanden i Son løser dette ved at de enten bestiller mynt direkte fra Nokas, eller hjelper hverandre.

Er det ingen som savner bankboksene, da?

Avvikling av bankbokser er noe vi jobber med ved de fleste av kontorene våre, inkludert hovedkontoret i Kongensgate 21 i Moss. Vi hadde alt i alt 147 bankbokser i Son, og avviklingen av dem har vært helt uproblematisk. Det samme gjelder for de øvrige kontorene våre, understreker informasjonssjefen.

Som vi tidligere har kommunisert, vil tilbudet om minibank og nattsafe i Son bli opprettholdt, i første omgang i to år, før vi vil gjøre en ny vurdering.

ANGREFRIST for lokalbanken?

Turistkontor med nett- og banktilgang?

SELGER til kommunen?

Bankgården, Storgata 22, er regulert til til både nærings- og boligformål; sistnevnte gjelder 2. etasje.

(19.03.17. Oppdatert senest 23:22.) Moss Avis skriver (bak betalingsmur på nett) at Vestby kommune kan komme til å kjøpe bankgården i Son når lokalbanken har flyttet til Vestby.

► Ordfører Tom A. Ludvigsen (Ap) sier til avisa at "Vestby kommune vurderer å kjøpe bygget" etter 15. juni som blir siste bankdag i Son.

Han tilføyer at "samtalene er i gang", at bygget "kan egne seg ypperlig på kommunale hender, og at det vil være dumt å la muligheten gå fra seg." Det bør "inngå i kommunens helhetstenkning for Son".

Ordføreren "tror på en politisk sak og en avklaring innen sommeren."

Selv har Ludvigsen også tanker om saken, leser vi videre. Men han ønsker ikke "å gå i detaljer, annet enn å nevne at gjestehavn og reiseliv blir viktig satsing framover."

Men hvor mye skal en legge i utspillet? Gjennom årene har Ludvigsen, både som ordfører og i opposisjon, flere ganger visst å bruke Moss Avis i strategisk hensikt.

Budskapet får ekstra stor spredning når det, som nå, blir Amedia-publisert identisk i Vestby Avis
om enn bak betalingsmur, der også.

► Bankens eneste kilde i saken er informasjonssjef Heidi Hansen i konsernet Sparebank Østfold Akershus. Hun bare "bekrefter at det jobbes aktivt med etterbruk av lokalene, og at Vestby kommune er en del av samtalene."

I likhet med ordføreren tror informasjonssjefen på "en avklaring innen sommeren", slik Ludvigsen er gjengitt, "og informasjonssjefen er ikke uenig i det tidsperspektivet."

Tidsperspektivet ser da ut til å være det samme som banken har hatt for etterbruken siden nyheten ble sluppet, kan det tlføyes.

15. juni SISTE DAG for banken

(15.03.17) Da er det bestemt: Siste åpningsdag for banken i Son blir 15. juni. Etter det, flytter rådgiverne i Son kontorplassene sine til Vestby, går det fram av en pressemelding som ble sendt ut i ettermiddag.
 
– Vi arbeider med å finne gode løsninger for videre aktivitet i huset. Banken i Son har vært en viktig institusjon og bidratt til et levende sentrum i snart 100 år, noe vi håper kan fortsette gjennom at det kommer andre aktiviteter i bankgården. Det sier Odd Erik Evensen, banksjef i den nye enheten.

– Etter at vi tok beslutningen om sammenslåing med Vestby-kontoret, har vi jobbet kontinuerlig med å finne løsninger som kan bidra til å sikre en videre drift som tilfører positiv verdi til lokalsamfunnet og Son sentrum, understreker Evensen.

► Banken er nå i dialog med Vestby kommune ved ordføreren for å se på mulige løsninger for bygget i Son.

Det arbeides også med å opprettholde tilbudet om minibank og nattsafe i Son – i første omgang bare de neste to årene.

– Uansett hva den endelige løsningen med bygget blir, vil vi fortsette å engasjere oss like mye i lokalsamfunnet selv om banken ikke lenger har et fysisk lokale her, forsikrer banksjefen.

– Kundene skal oppleve at vi er tilgjengelige og kan hjelpe deg med gode råd og nyttige banktjenester som gjør hverdagen enklere, det jobber vi kontinuerlig for, tilføyer banksjef Odd Erik Evensen.

Minibanken og nattsafen skal bestå "inntil videre". Men minibanken skal ikke oppgraderes for valutatjenester.

– Bymessige kjernevirksomheter MÅ BEVARES

Publisert 25.01.17 (Reporter Svein-H. Strand) Bankgården i Son skal ikke selges. Desto større spenning knytter det seg til hva banken bestemmer seg for å bruke den til når avdelingens dager er talte og soningene må til Vestby for å snakke med de ansatte og signere dokumenter.

– Dette er jo blant de flotteste lokalene i Son, noe som roper desto høyere etter en kreativ løsning, sier tidligere ordfører John A. Ødbehr (H) til LM.

På kort sikt mener Ødbehr at 100 års-jubileet for tidligere Soon Sparebank neste år bør gi støtet til en jubileumsutstilling der bankens historie blir vist i tekst og bilder.


– Men så var det kundenes behov, og er det ikke et paradoks at et turiststed i vekst, og som prøver å befeste seg som et lite bysamfunn, ikke skal ha en betjent liten bankavdeling?

– Ideelt sett er dette en uønsket situasjon, men jeg tror som sagt at den aktivitet vi alle viser på nettet, og som nedleggelsen begrunnes med, er en naturlig trend.

– Og så har vi minibankbehovet og næringslivets behov for nattsafe. Det sies at minibanken og nattsafen skal bestå "inntil videre". Og minibanken skal ikke oppgraderes for valutatjenester. Rimer dette med den økte satsingen på turisme?

– Da må jeg bare si at vi alle så langt som mulig må prioritere å bevare og styrke de bymessige kjernevirksomhetene i Son. Det var noe jeg sa ifra om i min tid som ordfører, sier Ødbehr og peker på positive etableringer i horisonten: En ny fastlege på Brevik legesenter og tilbakekomsten av en helsestasjon med barnelege.

– På grunnlag av det vi har av butikker etc., fikk Son et etterlengtet pol i mai i fjor. Du var selv aktivt med i prosessen med å få Vinmonopolet hit, og er det galt å spørre om det var blitt ja dersom det ikke hadde vært en betjent bank her?

– Et naturlig spørsmål, men som jeg på strak hånd ikke har noe godt svar på. Men jeg vil jo håpe og tro at etableringen hadde kommet likevel.


Bankgården i Son, januar 2017. Går i år inn i Son-historien som hjem for en betjent lokalbank hvis bankstyrets beslutning ikke er til å snu. LM-foto. Svein-H. Strand

Ødbehr: – Fikk signaler allerede i min ordførertid

 Publisert 10.01.17 (Reporter Svein-H. Strand) Til LM røper tidligere ordfører John A. Ødbehr (H) at han allerede i sin ordførertid, "for snart tre år siden", fikk signaler om at Sparebanken Østfold Akershus ville "se på" sin tilstedeværelse i Son. I tillegg til årsakene som bankens styre holder fram nå, var parkeringssituasjonen noe som ble nevnt. 

– Det de nå har varslet er i utgangspunktet veldig leit. Banken er jo en institusjon i lokalmiljøet. På den annen side tror jeg bruken av banktjenester på nett, med færre fysiske besøk i banken, er en naturlig trend, sier Ødbehr.

– Kanskje er det litt for tidlig det som skjer i Son, men det måtte komme, tilføyer han.

– Men gjelder ikke en generell brukertrend som dette også avdelingen i Vestby?

– Rimeligvis, men med eiendomsmeklerne i samme lokaler, blir det nå en sterk avdeling i Vestby. Og så får tiden vise hvordan trenden med tjenester på nett slår ut her - og for dette konseptet.

– Tiltaket benevnes som en "sammenslåing" av de to avdelingene
men er det ikke en nedlegging av Son-avdelingen det er tale om?

– Det er det jo, når det ikke lenger blir noen ansatte der til å betjene kunder, medgir Ødbehr.

Situasjonen i dag er også slik at ansatte i Son-avdelingen i lengre tid har hatt ukentlig arbeidstid, hele dager, i Vestby. Å videreføre dette er en opsjon soninger mener hadde vært langt å foretrekke framfor å legge ned.

Dagens ordning med faste kontordager i Vestby inkluderer avdelingsleder Odd Erik Evensen, i egenskap av at han er felles leder for de to avdelingene.

– Dette er jeg klar over, kommenterer Ødbehr.

Han trekker igjen fram parkeringsaspektet som en forbedring for både ansatte og kunder i "Vestby-modellen".

– Her er det lettere å parkere, og rett ved offentlige kommunikasjoner, så jeg tror det også ligger et godt aspekt her, i tråd med overordnede offentlige føringer.

– Og bort til IKEA-tomta er det ikke lange veien. Kan dette ha ligget tungt under beslutningen?

– Nei, det tror jeg ikke.

– Tror du en annen bank vil prøve å fylle tomrommet etter lokalbanken i Son?

– Det tror jeg ikke, slik markedssituasjonen i regionen er, i tillegg til endringene i brukermønsteret.

► I intervjuet med Vestbys forrige ordfører var den framtidige bruk av bankens bevaringsverdige hus også et tema. Dette er noe LM kommer tilbake til.

Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) har ikke besvart en henvendelse om å kommentere banksaken i Lokalmagasinet.no.

Skulle fylt 100 år neste år

Publisert 08.01.17 (LM Reporter Svein-H. Strand) Ved en skjebnens ironi: 29. oktober neste år vil det være 100 år siden Soon Sparebank ble etablert. Ved 90 års-jubileet i 2008 hadde lokalbanken siden 1999 vært en avdeling av Rygge-Vaaler Sparebank, med markedsnavnet Sparebank 1 Soon. Lokalbanken i Son, som i alle år har vært enerådende i det nære, har ikke bare gjennomgått fusjoner. Den har også måttet tåle markedsmesige navneendringer som ikke uten videre har festet seg hos kunder og andre.

Her er en gjennomgang av denne siden ved bankens historie, fram til 1999.

HOLDT STAND TIL 1971

Den lille banken holdt stand mot fusjoner fra 1918 og til 1971, da det rett og slett ikke hadde var penger nok å låne ut til en stadig større kundemasse som trengte stadig større lån.

Noe måtte gjøres, ikke minst for å kunne betjene næringslivet bedre, og den solide "bondebanken" med hovedkontor i Moss ble til slutt veid som den lekreste lokale partner.

Det skulle vise seg å bli et uhyre viktig, og trolig riktig, strategisk valg for framtiden.

Daværende Vestby Sparebank, som mange hadde tippet som valg, satt forsmådd igjen og ble senere selv fusjonert, men inn i NOR-systemet.

Ved 90 års-jubileet var "bondebanken" etablert som en skarp og vellykket konkurrent i Vestby sentrum.

Banken ble da et avdelingskontor under navnet Rygge-Vaaler Sparebank. På folkemunne og på skilter ble banken likevel kalt Soon Sparebank, som det også sto på avdelingens hjemmesider på internett.

♦ I 1996 gikk Rygge-Vaaler Sparebank inn i et samarbeid med SpareBank 1 Gruppen, men som selvstendig bank.

♦ Fra november 1999 ble Son-avdelingens markedsnavn SpareBank 1 Soon.

Skal "ta vare på" huset

Publisert 08.01.17 I 1981 ble banklokalene i Storgata fullstendig ominnredet og pusset opp. Og dét så skikkelig at Soon og Omegns Vel ga banken Sooningsprisen for 1980. Sparebanken Østfold Akershus skal "ta vare på og vedlikeholde" bankens hus i Son "på den samme gode måten som vi alltid har gjort", selv om virksomheten flyttes til Vestby sentrum.

► Det forsikrer informasjonsjef Heidi Erøy Hansen. Hva lokalene faktisk skal brukes til, vil banken nå "bruke litt tid på å beslutte endelig".

Disse opplysningene er ikke hentet fra pressemeldingen, men fra svar på et leserbrev i Vestby Avis.

Informasjonssjefen opplyser her videre at minibanken og nattsafen vil bli opprettholdt "inntil videre", et punkt som heller ikke var berørt i pressemeldingen. 

Erøy Hansen "håper at det vil gå greit for folk flest å ta turen" til Vestby når de skal ha et fysisk møte med de tre bankrådgiverne eller avdelingslederen. 

I innlegget påpekes det at banken har en lang historie i Son og har vært en betydelig støttespiller og nært knyttet til utviklingen av lokalsamfunnet.

Informasjonssjefen forsikrer at sammenslåingen av kontorene ikke endrer noe på dette: "Vi skal fortsatt være like mye og bredt til stede som støttespiller i Son i fremtiden."

– Trist og negativ beslutning

Publisert 08.01.17 – Dette er en meget trist og negativ beslutning, som jeg håper banken tar seg råd til å gjøre om.

► Det sier innehaveren av Sons opplevelsesattraksjon Hallanderiet, Knut Chr Hallan, i en kommentar til nyårets bombe i lokalsamfunnet.

– Banken er den siste som burde gi opp, da signaleffekten er stor. Vi burde true med å velge en hvilkensomhelst nettbank, da poenget med lokalbank forsvinner, tordner han.

Hallan oppfordrer næringlivet, Son Næringsforening og Soon & Omegns Vel til å komme på banen og kjempe mot at Son mister sin lokalbank.

Son i vekst mister banken

Publisert 05.01.17 (Reporter Svein-H. Strand) Vekst- og serviceinnstilte Son, med stadig økende turisttrafikk, skal i løpet av 2017 miste sitt eneste bankkontor. De ansatte, tre rådgivere og avdelingsleder, flyttes permanent til kontoret i Vestby sentrum. Restene av opprinnelige Soon Sparebank, med lokaler i eget hus i den verneverdige bebyggelsen sentralt i Storgata, forsvinner dermed. Det er ikke klart hva bankgården skal brukes til etter nedleggelsen. 

► Styret i Sparebank 1 Østfold Akershus melder om nedleggelsen i en pressemelding. Styret kaller tiltaket en sammenslåing av driften i to avdelinger til et kompetansesenter med 12 bankrådgivere og fem eiendomsmeklere i nyoppussede lokaler i Vestby.

Begrunnelsen er at stadig flere kunder bruker digitale banktjenester og ringer kundesenteret i stedet for "å ta turen innom banken". Dette har angivelig vært ekstra merkbart ved kontoret i Son.

Også ordningen med timeavtale med bankrådgiver i Drøbak skal opphøre, allerede 1. februar og med samme begrunnelse. Denne tjenesten har vært i lokalene til EiendomsMegler1.

 

 


SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland