www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: BANK I SON Ma. 27. feb. 2017
Meny

Minibanken og nattsafen skal bestå "inntil videre". Men minibanken skal ikke oppgraderes for valutatjenester.

– Bymessige kjernevirksomheter MÅ BEVARES

Publisert 25.01.17 (Reporter Svein-H. Strand) Bankgården i Son skal ikke selges. Desto større spenning knytter det seg til hva banken bestemmer seg for å bruke den til når avdelingens dager er talte og soningene må til Vestby for å snakke med de ansatte og signere dokumenter.

– Dette er jo blant de flotteste lokalene i Son, noe som roper desto høyere etter en kreativ løsning, sier tidligere ordfører John A. Ødbehr (H) til LM.

På kort sikt mener Ødbehr at 100 års-jubileet for tidligere Soon Sparebank neste år bør gi støtet til en jubileumsutstilling der bankens historie blir vist i tekst og bilder.


– Men så var det kundenes behov, og er det ikke et paradoks at et turiststed i vekst, og som prøver å befeste seg som et lite bysamfunn, ikke skal ha en betjent liten bankavdeling?

– Ideelt sett er dette en uønsket situasjon, men jeg tror som sagt at den aktivitet vi alle viser på nettet, og som nedleggelsen begrunnes med, er en naturlig trend.

– Og så har vi minibankbehovet og næringslivets behov for nattsafe. Det sies at minibanken og nattsafen skal bestå "inntil videre". Og minibanken skal ikke oppgraderes for valutatjenester. Rimer dette med den økte satsingen på turisme?

– Da må jeg bare si at vi alle så langt som mulig må prioritere å bevare og styrke de bymessige kjernevirksomhetene i Son. Det var noe jeg sa ifra om i min tid som ordfører, sier Ødbehr og peker på positive etableringer i horisonten: En ny fastlege på Brevik legesenter og tilbakekomsten av en helsestasjon med barnelege.

– På grunnlag av det vi har av butikker etc., fikk Son et etterlengtet pol i mai i fjor. Du var selv aktivt med i prosessen med å få Vinmonopolet hit, og er det galt å spørre om det var blitt ja dersom det ikke hadde vært en betjent bank her?

– Et naturlig spørsmål, men som jeg på strak hånd ikke har noe godt svar på. Men jeg vil jo håpe og tro at etableringen hadde kommet likevel.


Bankgården i Son, januar 2017. Går i år inn i Son-historien som hjem for en betjent lokalbank hvis bankstyrets beslutning ikke er til å snu. LM-foto. Svein-H. Strand

Ødbehr: – Fikk signaler allerede i min ordførertid

 Publisert 10.01.17 (Reporter Svein-H. Strand) Til LM røper tidligere ordfører John A. Ødbehr (H) at han allerede i sin ordførertid, "for snart tre år siden", fikk signaler om at Sparebanken Østfold Akershus ville "se på" sin tilstedeværelse i Son. I tillegg til årsakene som bankens styre holder fram nå, var parkeringssituasjonen noe som ble nevnt. 

– Det de nå har varslet er i utgangspunktet veldig leit. Banken er jo en institusjon i lokalmiljøet. På den annen side tror jeg bruken av banktjenester på nett, med færre fysiske besøk i banken, er en naturlig trend, sier Ødbehr.

– Kanskje er det litt for tidlig det som skjer i Son, men det måtte komme, tilføyer han.

– Men gjelder ikke en generell brukertrend som dette også avdelingen i Vestby?

– Rimeligvis, men med eiendomsmeklerne i samme lokaler, blir det nå en sterk avdeling i Vestby. Og så får tiden vise hvordan trenden med tjenester på nett slår ut her - og for dette konseptet.

– Tiltaket benevnes som en "sammenslåing" av de to avdelingene
men er det ikke en nedlegging av Son-avdelingen det er tale om?

– Det er det jo, når det ikke lenger blir noen ansatte der til å betjene kunder, medgir Ødbehr.

Situasjonen i dag er også slik at ansatte i Son-avdelingen i lengre tid har hatt ukentlig arbeidstid, hele dager, i Vestby. Å videreføre dette er en opsjon soninger mener hadde vært langt å foretrekke framfor å legge ned.

Dagens ordning med faste kontordager i Vestby inkluderer avdelingsleder Odd Erik Evensen, i egenskap av at han er felles leder for de to avdelingene.

– Dette er jeg klar over, kommenterer Ødbehr.

Han trekker igjen fram parkeringsaspektet som en forbedring for både ansatte og kunder i "Vestby-modellen".

– Her er det lettere å parkere, og rett ved offentlige kommunikasjoner, så jeg tror det også ligger et godt aspekt her, i tråd med overordnede offentlige føringer.

– Og bort til IKEA-tomta er det ikke lange veien. Kan dette ha ligget tungt under beslutningen?

– Nei, det tror jeg ikke.

– Tror du en annen bank vil prøve å fylle tomrommet etter lokalbanken i Son?

– Det tror jeg ikke, slik markedssituasjonen i regionen er, i tillegg til endringene i brukermønsteret.

► I intervjuet med Vestbys forrige ordfører var den framtidige bruk av bankens bevaringsverdige hus også et tema. Dette er noe LM kommer tilbake til.

Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) har ikke besvart en henvendelse om å kommentere banksaken i Lokalmagasinet.no.

Skulle fylt 100 år neste år

Publisert 08.01.17 (LM Reporter Svein-H. Strand) Ved en skjebnens ironi: 29. oktober neste år vil det være 100 år siden Soon Sparebank ble etablert. Ved 90 års-jubileet i 2008 hadde lokalbanken siden 1999 vært en avdeling av Rygge-Vaaler Sparebank, med markedsnavnet Sparebank 1 Soon.

Lokalbanken i Son, som i alle år har vært enerådende i det nære, har ikke bare gjennomgått fusjoner. Den har også måttet tåle markedsmesige navneendringer som ikke uten videre har festet seg hos kunder og andre.

Her er en gjennomgang av denne siden ved bankens historie, fram til 1999.

HOLDT STAND TIL 1971

Den lille banken holdt stand mot fusjoner fra 1918 og til 1971, da det rett og slett ikke hadde var penger nok å låne ut til en stadig større kundemasse som trengte stadig større lån.

Noe måtte gjøres, ikke minst for å kunne betjene næringslivet bedre, og den solide "bondebanken" med hovedkontor i Moss ble til slutt veid som den lekreste lokale partner.

Det skulle vise seg å bli et uhyre viktig, og trolig riktig, strategisk valg for framtiden.

Daværende Vestby Sparebank, som mange hadde tippet som valg, satt forsmådd igjen og ble senere selv fusjonert, men inn i NOR-systemet.

Ved 90 års-jubileet var "bondebanken" etablert som en skarp og vellykket konkurrent i Vestby sentrum.

Banken ble da et avdelingskontor under navnet Rygge-Vaaler Sparebank. På folkemunne og på skilter ble banken likevel kalt Soon Sparebank, som det også sto på avdelingens hjemmesider på internett.

♦ I 1996 gikk Rygge-Vaaler Sparebank inn i et samarbeid med SpareBank 1 Gruppen, men som selvstendig bank.

♦ Fra november 1999 ble Son-avdelingens markedsnavn SpareBank 1 Soon.

Skal "ta vare på" huset

Publisert 08.01.17 I 1981 ble banklokalene i Storgata fullstendig ominnredet og pusset opp. Og dét så skikkelig at Soon og Omegns Vel ga banken Sooningsprisen for 1980. Sparebanken Østfold Akershus skal "ta vare på og vedlikeholde" bankens hus i Son "på den samme gode måten som vi alltid har gjort", selv om virksomheten flyttes til Vestby sentrum.

► Det forsikrer informasjonsjef Heidi Erøy Hansen. Hva lokalene faktisk skal brukes til, vil banken nå "bruke litt tid på å beslutte endelig".

Disse opplysningene er ikke hentet fra pressemeldingen, men fra svar på et leserbrev i Vestby Avis.

Informasjonssjefen opplyser her videre at minibanken og nattsafen vil bli opprettholdt "inntil videre", et punkt som heller ikke var berørt i pressemeldingen. 

Erøy Hansen "håper at det vil gå greit for folk flest å ta turen" til Vestby når de skal ha et fysisk møte med de tre bankrådgiverne eller avdelingslederen. 

I innlegget påpekes det at banken har en lang historie i Son og har vært en betydelig støttespiller og nært knyttet til utviklingen av lokalsamfunnet.

Informasjonssjefen forsikrer at sammenslåingen av kontorene ikke endrer noe på dette: "Vi skal fortsatt være like mye og bredt til stede som støttespiller i Son i fremtiden."

– Trist og negativ beslutning

Publisert 08.01.17 – Dette er en meget trist og negativ beslutning, som jeg håper banken tar seg råd til å gjøre om.

► Det sier innehaveren av Sons opplevelsesattraksjon Hallanderiet, Knut Chr Hallan, i en kommentar til nyårets bombe i lokalsamfunnet.

– Banken er den siste som burde gi opp, da signaleffekten er stor. Vi burde true med å velge en hvilkensomhelst nettbank, da poenget med lokalbank forsvinner, tordner han.

Hallan oppfordrer næringlivet, Son Næringsforening og Soon & Omegns Vel til å komme på banen og kjempe mot at Son mister sin lokalbank.

Son i vekst mister banken

Publisert 05.01.17 (Reporter Svein-H. Strand) Vekst- og serviceinnstilte Son, med stadig økende turisttrafikk, skal i løpet av 2017 miste sitt eneste bankkontor. De ansatte, tre rådgivere og avdelingsleder, flyttes permanent til kontoret i Vestby sentrum. Restene av opprinnelige Soon Sparebank, med lokaler i eget hus i den verneverdige bebyggelsen sentralt i Storgata, forsvinner dermed. Det er ikke klart hva bankgården skal brukes til etter nedleggelsen. 

► Styret i Sparebank 1 Østfold Akershus melder om nedleggelsen i en pressemelding. Styret kaller tiltaket en sammenslåing av driften i to avdelinger til et kompetansesenter med 12 bankrådgivere og fem eiendomsmeklere i nyoppussede lokaler i Vestby.

Begrunnelsen er at stadig flere kunder bruker digitale banktjenester og ringer kundesenteret i stedet for "å ta turen innom banken". Dette har angivelig vært ekstra merkbart ved kontoret i Son.

Også ordningen med timeavtale med bankrådgiver i Drøbak skal opphøre, allerede 1. februar og med samme begrunnelse. Denne tjenesten har vært i lokalene til EiendomsMegler1.

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland