www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: Avslutningen av Café Oliven AS Konkursbo Lø. 16. jan. 2021
Meny

Dette er en samleside for artikler basert på avslutningen av Café Oliven AS Konkursbo. Sakene ligger i kronologisk rekkefølge slik de har vært publisert på forsiden her I Lokalmagasinet.no. Samlesiden er opprettet 28.03.19.

Burde ha avviklet eller solgt

(Oppdatert om Café Oliven 19.03.19) Etter aksjeloven kan et selskap ikke gi lån/kreditt til et morselskap uten at det stilles sikkerhet. Beløpet må også ligge innenfor det som selskapet kunne ha utdelt i (skattbart) utbytte til aksjeeier.

► Samlet overskudd i Café Oliven AS, i tidsrommet fra 2016 og fram til utgangen av mars 2018, var ca 942.000 kr etter stipulert skatt. Kreditten som var blitt gitt, oversteg altså dette.

Etter sommersesongen i 2017 burde styret ha innsett at mellom-værendet var så høyt at det ikke lot seg dekke opp, skriver bostyret.

Konsekvensen burde ha vært at selskapet avviklet driften, enten ved oppbud eller salg av virksomheten. Gjeld til eksterne kreditorer kunne da vært dekket opp eller redusert i forhold til status i dag, tilføyes det.

Avtalte 5,8 mill. kroner FOR Å OVERTA OLIVEN

(19.03.19) (Reporter Svein-H. Strand) Charlotte Holløkkens morselskap Holløkken Holding AS avtalte å kjøpe Shaker Sabetzadehs veldrevne og populære utested Café Oliven for 5,8 millioner kroner, viser bostyrets innberetning. Dette ble avtalt 30. juni 2016, men med virkning tilbake til 1. januar samme år, da Holløkken overtok som ansvarlig driver og aksjeeier.

► Avtalen skulle vise seg å lede rett inn i insolvens engang i 2017, og så konkursen i mai 2018. Morselskapet finansierte overtakelsen med en egenkapital på 500.000 og et banklån på 5,3 millioner kroner. Banklånet skulle nedbetales over fem år, med 98.100 kroner per måned i renter og avdrag.

Kafeens løpende driftsinntekter ble hver måned tappet for et tilsvarende beløp, som ble overført til morselskapet.

Overføringene gjorde at driftsselskapet etter hvert ikke klarte å betale egne utgifter, samt skatter og avgifter.

Overføringene ble bokført som "mellomværende" mellom Holløkken Holding AS og Café Oliven AS. Ved utgangen av mars i 2018 utgjorde mellomværendet kr 1.919.463.

"Det var ikke stilt noen sikkerhet for lånet/kreditten. Det er heller ingen verdier i Holløkken Holding AS, som kan dekke opp mellomværendet", skriver bostyret. (Se også gårsdagens oppslag nedenfor.)

Bostyret avdekket straffbare forhold

(18.03.19. Oppdatert 20:37. Noe endret 19.03.19) (Reporter Svein-H. Strand) Behandlingen av Café Oliven AS konkursbo er avsluttet med et overskudd på bare 325.459 kroner, viser bostyrets innberetning datert 15. mars. Det er avdekket to straffbare forhold som er innberettet til påtalemyndigheten.

Etter den oppsiktsvekkende konkursen i mai 2018 ble det innmeldt i alt 64 krav på til sammen litt over 3,6 millioner kroner. Overskuddet utbetales som dividende på ca 34,20 prosent til 62 prioriterte krav i klasse I (lønnskrav mv.)

Øvrige kreditorer får ingen ting og må avskrive kravene som tap.

Det var 15 fast ansatte og full drift da konkursen ble åpnet. Disse ble da sagt opp. Kravene i denne klassen kom opp i 951.500 kroner. Med unntak for et mindre beløp, dekket NAV Lønnsgaranti dette som innbetaling til boet. I tillegg kommer 57 ekstrahjelpere og ferievikarer, samt tidligere ansatte som er blitt orientert om mulighetene til å fremme krav gjennom NAV Lønnsgaranti.

For overføringer til morselskapet Holløkken Holding AS på over 1,9 millioner uten sikkerhet, og mer enn det som kunne vært gitt i utbytte, vil det bli fremmet erstatningssak mot styret i en eventuell straffesak.

Innberettet til påtalemyndigheten blir også at driften etter bostyrets oppfatning burde vært avviklet allerede etter sommersesongen 2017. Bostyret mener at insolvens oppsto i løpet av 2017, framgår det bl.a. av innberetningen.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland