www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: 1. mai i Son 2019 Lø. 16. jan. 2021
Meny

LM-foto: Svein-H. Strand

Denne samlesiden for LMs dekning av 1. mai-markeringen i Son 2019 er opprettet 02.05.19. Teksten refererer en stor del av ordfører Tom Anders Ludvigsens tale som spenner over en lang periode i lokalpolitikken. Vi har derfor valgt å sette den aktuelle perioden og Ludvigsens ordførerperioder med ulike samarbeidspartier i en "faktaboks" nedenfor. Red.

► Tom Anders Ludvigsen var ordfører i to perioder fra 1999 til 2007. Og nå fra 2015 til 2019.

I 1999 ble han valgt med støtte fra Fremskrittspartiet og Venstre. (Etter 12 år med Høyre-ordførere.) I 2003 ble han gjenvalgt, igjen med støtte fra Fremskrittspartiet, og Frp fikk varaordføreren.

► Ved valget i 2007 fikk Ludvigsen flest personlige stemmer. Men forhandlingene etter valget førte til at John A. Ødbehr fra Høyre ble ordfører fra 2007. Dette i et valgteknisk samarbeid mellom Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

► I 2015 ble han så valgt til ordfører med støtte fra Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Venstre og Bygdelista. Bygdelista var da stiftet av utbrytere fra Vestby Høyre, som mistet halvparten av sine plasser.

Partiet Rødt var ingen samarbeidspartner i arrangementet. De 1. mai-debuterte i Son med "paroleplass" i demonstrasjonstoget. (LM-foto: Svein-H. Strand)

1. MAI I SON: God oppslutning

Det var alminnelig god oppslutning om årets 1. mai-markering i Son. Her kommer togfronten anført av ordfører Tom Anders Ludvigsen "på retur" mot Glenneparken etter å ha gått den vanlige ruta om Son nord.


Korpsmusikk hører med, både i toget og i Glenneparken. Her er den flotte treblåserrekka i Såner skolekorps.

HAN SKJØT OG SKRØT


(01.05.19. Oppdat. 02.05.19) (Reporter: Svein-H. Strand) Det var ingen som helst tvil om hvem som var hovedtaler på årets 1. mai-markering i Glenneparken i Son. Gjennom over 20 minutter serverte Vestby Arbeiderpartis ordfører og ordførerkandidat Tom Anders Ludvigsen (bildet) en tale som var svært tungt lastet med sylkvass retorikk mot Høyre og høyresiden nasjonalt og Høyre lokalt i Vestby.

Samtidig: Tettpakket med det som på en 1. mai må være lov å kalle for skryt. En lang retorisk formet oppramsing over hva som er utrettet på anleggssiden i denne kommunen de siste 15-20 årene. Fra skolebygg til "lagerarbeidpslasser", "opptil flere tusen" i tallet, i bygninger som årlig innbringer 32 millioner kroner i eiendomsskatt til kommunekassa.

Alt dette med Ap ved makta og med Ludvigsen som ordfører med unntak av "åtte år med vikar", som han kalte John A. Ødbehs (H) ordførerår.

En retorisk sterkere 1. mai-tale skal man nok lete langt og lenge etter i kongeriket.

Og 2. mai starter partiet valgkampen foran årets kommunestyrevalg, understreket Ludvigsen.

For å prøve å holde på det flertallet som i dag styrer denne kommunen. Fem partier som fortjener å få fire år til, som ordføreren sa senere i sin nær 21 minutter lange tale.


En god del barnefamilier var kommet til Glenneparken med lekeapparater og benker. En myk kontrast til den ytre ramme med ord og paroler.

Økte kommunens barnehage-dekning fra 17 til 100 prosent

(02.05.19) Hva har Vestby Arbeiderparti gjort? I 1999 hadde Vestby kommune en barnehagedekning på 17 prosent. Vi har veldig bevisst sørget for at vi nå har 100 prosent dekning av barnehageplasser, understreket Tom Anders Ludvigsen i sin 1. mai-tale.

Og hvorfor? Jo, det gir jo alle barnefamilier like muligheter til å være hjemme, gå til barnehage med barna eller ta seg arbeid. Og ikke minst sørger vi for å skape flere arbeidsplasser her i kommunen, slik at de får enda bedre tid til å ta se av sine barn, tilføyde han.

I 1999, er det noen som husker at vi hadde noen nye skoler? Det tror jeg ingen av dere gjør. Hva har vi da sørget for? Jo, det er altså sånn at vi i Son-området har fått ny barneskole, ny Grevlingen kultursenter og ungdomsskole og ny Brevik barneskole med kultursenter.

I Hølen har vi fått ny barneskole. I Vestby har vi fått ny Vestby barneskole, ny Vestby ungdomsskole og ny Bjørlien barneskole.

Og dette har vi altså sørget for i en 15 års-periode, fordi vi har villet det og fordi de ansatte, foreldre og elever fortjener det i en kommune, framholdt Ludvigsen før han gikk over til idrettsanlegg:

- Det var ikke sånn at det var noe særlig utover Vestby gressbane, Labo gressbane i Son og en dårlig Brandstad grusbane i Hølen da vi starta oppryddingen.  


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland