www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: 1. mai 2015 Sø. 29. nov. 2020
Meny

Vil ha rødgrønt i Vestby

LM-foto av Ronny Kjønsø: Svein-H. Strand

Publisert 01.05.15 Oppdatert senest 21:36 (Reporter Svein-H. Strand) SVs ordførerkandidat i Vestby, Ronny Kjønsø, var ikke overraskende den av 1. mai-talerne i Son som markerte seg tydeligst til det politiske venstre, i det minste rent retorisk. Som den eneste ytret han konkret et ønske om at høstens valg skal gi et rødgrønt samarbeid i posisjon.

Nevnt ble ikke at et tilsvarende samarbeid (Ap, SV, Sp) i opposisjon, i den perioden som nå går mot slutt, har gått i oppløsning. På samme måte som den borgerlige blokk i posisjon, slik at samarbeid om enkeltsaker i siste halvdel av perioden har skjedd mye på kryss og tvers i det politisk landskap.

I likhet med de andre talerne var Kjønsø innom de dramatiske og tragiske hendelser utenom landets grenser, men i vår EU-sfære, og med politiske forklaringer og løsninger på flyktningestrømmen basert på vår hjemlige velferdsmodell.

Via det nasjonale med den helblå regjeringskoalisjonen, kom så taleren inn på situasjonen i Vestby kommune. Med, som han blant annet sa, en ubesluttsom Høyre-ordfører som har klart å skyve fra seg også flere av sine egne partifeller, med Bygdelista som resultat.

En Bygdeliste likevel med høyrepreg, noe vi også finner hos De Grønne, hevdet han. Et fast rødgrønt samarbeid etter valget er da tilsvarende nødvendig, slik taleren så det.

Vestby SVs nye politiske toppfigur ga, til tross for en hardhendt kritikk mot kommunens ordfører John A. Ødbehr, et positivt bilde av kommunen og dens ansatte og realiseringen av bl.a. store skole- og barnehageprojekter.

Kjønsø var derfor klar på at Vestby må forbli egen kommune, og at en eventuell kommunesammenslåing i regionen heller ikke må skje med tvang.

Flyttingen av matjord til fordel for et IKEA-utsalg på Delijordet ser Vestby SV som et spennende prosjekt hvis det holder hva det lover så langt, fikk vi også vite.

– Vi vil følge opp dette tett, lovte Kjønsø. SV er et grønt og miljøbevisst parti som er til å stole på, forsikret han om og så fram til å kunne se så mange nye arbeidsplasser som det her er tale om.

At ønsket om et rødgrønt flertallssamarbeid inkluderer et Vestby Senterparti som, sammen med Vestby Landbrukslag og ulike miljøgrupper, peprer hele jordflytteprosjektet og med stadig bredere argumentasjon, ble ikke nevnt.

LM-foto: Svein-H. Strand

– Noe viktig står på spill

LM-foto av Tom A. Ludvigsen på talerstolen i dag: Svein-H. Strand

UNGDOMMENS RØST: Helene Simensen Bergane, leder i Vestby AUF, fikk dagens kraftigste applaus for det som ble atskillig mer enn en appell.  

Publisert 01.05.15 15:01. Oppdatert senest 18:11 (Reporter Svein-H. Strand) – Stadig flere deler opplevelsen av at det er noe viktig som står på spill nå. Det sa Arbeiderpartiets hovedtaler Tom A. Ludvigsen på 1. mai-arrangementet i Glenneparken i Son.

Oppslutningen i Glenneparken var ikke allverden til tross for godværet og valgåret, men på det jevne som så ofte før, og med såvel veteraner som den unge garde representert. T.h. Vestby SVs Kjell Meek, for anledningen fotograf med stativ.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Vestby framholdt at de verdiene Høyre og Frp forfekter i regjeringen ikke er en retning folk i Norge ønsker.

– De bygger ned noe de mange har bygget opp. Valget i høst er første anledning for velgerne til å gi beskjed. Nok er nok. Vi ønsker en annen kurs for landet vårt. Og for kommunen vår, tilføyde han.

– I dag er det 135 dager igjen til valget. 135 dager vi skal bruke godt, forsikret Ludvigsen.

Lokalvalget er viktig fordi det handler om det som er nærmet oss. Men det er også viktig fordi det er de små fellesskapene som i sum utgjør det store. Hvilket Norge du vil ha, bestemmes også ut fra hvordan lokalsamfunnene våre er.

Klaus Günter Escher sang og spilte passende viser av seg selv og Erik Bye.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland