www.lokalmagasinet.no NYHETER | Rygge Airport i kontakt med ny eier To. 29. okt. 2020
Meny

Rygge Airport AS i kontakt med NY EIER

(07.04.17) (Reporter Svein-H. Strand) På spørsmål fra LM om det fortsatt er aktuelt å støtte Rygge Airport AS´ forberedelser til ny drift på Rygge med 50.000 kroner fra Vestby kommune, svarer rådmann Sjur Authen: – Jeg har ikke satt meg inn i den nye situasjonen utover det som har kommet fram i media. Dersom det er nye viktige opplysninger i saken, vil dette bli ettersendt kommunestyret på vanlig måte til møtet 24. april.

► Mye tyder på at rådmannen først som sist kan trekke punkt 2 i sin innstilling, som for øvrig ikke fikk flertall i den forberedende behandling i formannskapet. Dagsavisen Moss Dagblad skriver at Rygge Airport AS har hatt et møte med Jotunfjell Partners AS, de nye eierne av Rygge sivile lufthavn AS. Partene skal ha et nytt møte rett over påske "for å se om man kan finne synergieffekter og samarbeid."

I en pressemelding fra Rygge Airport AS sier styrelederen bl.a.: – Vi håper den betydelige lokale støtten vi har fått kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid framover. Videre heter det at samarbeidet "skal være tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge."

Rygge Airport AS har gjennom media også gitt uttrykk for at det kan være aktuelt å betale tilbake ubenyttet pengestøtte i en gitt situasjon, ikke minst dersom planene om gjenåpning ikke blir realisert. Og en som ikke er i tvil om at det er oppstått en ny situasjon rundt pengesøknaden fra Rygge Airport, er Vestby Høyres formannskapsmedlem John A. Ødbehr.

– Det må være helt uaktuelt å bevilge disse pengene dersom premissene for søknaden er endret, ser Ødbehr til LM. Han mener kommunestyret heller skal vise sin støtte til saken og de nye eierne ved å vedta et utvidet punkt 1 der flyplassens betydning for distriktet blir understreket ved at de reisende får informasjon om opplevelser og tilbud. Ødbehr ser for seg at dette skal vises i tekst og bilder på en stor skjerm i terminalbygningen.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland