www.lokalmagasinet.no NYHETER | Rundt 1000 personer på LM Fr. 30. okt. 2020
Meny

Rundt 1000 personer på LM

Publisert 19.05.13. Med alle forbehold: I går 18. mai og et stykke inn i natt til i dag ble LM lest av rundt 1000 personer.

Illustrasjonsfoto: Stock.exchng

Dette er et grovt anslag basert på serverloggens tall for unike besøkende (IP-adresser fra datamaskin- eller mobilbaserte besøk).

Tallet kan være litt lavere, men også litt høyere. Uansett er det et svært hyggelig tall. Det er vel å merke basert på at et stort flertall av de unike besøk denne dagen ikke ble foretatt fra arbeidsplasser, der det kan være flere besøk fra samme IP-adresse enn i et hjem.

Da er det vel bare å tilføye at flere forespørsler til serveren fra samme IP-adresse samme døgn, ikke teller som unikt besøk.

Alexa-målingen viser for øvrig at LM i dag er på plass nummer 683 blant alle typer norske nettsteder. Dette baserer seg på løpende måling av trafikktall. Plasseringen er en av de beste nettstedet har hatt noen gang på den norske avdelingen av Alexa.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland