www.lokalmagasinet.no NYHETER | Rødt varsellys for kommunens bygninger Lø. 16. jan. 2021
Meny

RØDT VARSELLYS for kommunens bygninger

Publisert 09.12.13. Vedlikeholdet av Vestby kommunes bygningsmasse holder ikke mål. Det brukes kort sagt altfor lite penger sammenliknet med både Akershus-kommunene, landet utenfor Oslo og "kommunegruppe 8" som Vestby tilhører rent strukturelt.

♦ Dette blir fastslått i en forvaltningsrevisjon med rødt varselslys som kommunens kontrollutvalg har fått gjennomført av konsulentfirmaet BDO for årene 2010-2012. Det er kontinuerlig etterslep på både løpende vedlikehold og strakstiltak. Verdibevarende vedlikehold er alene beregnet til å måtte kreve tilleggsbevilgning på 8,5 millioner kroner per år.

Kritikken går ikke bare på pengebruken til fysiske tiltak, den gjelder også metodiske mangler for administrativ gjennomgang og rapportering. Kontrollutvalget er sterkt bekymret.

Saken kommer opp i kommunestyret 13. desember med kommentarer fra rådmannen, som ber om at kommunestyret modererer kontrollutvalgets innstilling.

Rådmannen viser blant annet til at kommunen har en nyere bygningsmasse enn mange andre kommuner.  

Rådmannens påpekninger om bygningene endrer ingen ting

Publisert 18.12.13. (Reporter Svein-H. Strand) Rapporten etter den eksterne forvaltningsrevisjonen av hvordan Vestby kommune tar vare på sin store bygningsmasse, har også tatt høyde for rådmannens merknader. Revisor opplyser at faktafeilene er korrigert, men at de ikke har hatt noen betydning for rapportens vurderinger og konklusjoner.

I vurderingen er det også tatt inn at kommunen har nyere bygningsmasse enn mange andre kommuner. Men revisor ser dette i lys av etterslepet som er påvist for vedlikehold, og behovet for strakstiltak.

Dermed påvirker heller ikke dette noen vurderinger og konklusjoner, heter det til slutt i rapporten.

Og konklusjonen er kort sagt at det kommunen driver med på dette området ikke holder mål.

Revisjonsrapporten fra BDO AS er på 21 tettpakkede sider. At kommunestyret ikke kunne behandle en så viktig sak i årets siste møte fordi det ikke var noen fra konsulentfirmaet til å snakke om funnene, møter liten forståelse på faglig hold.

Ordfører John A. Ødbehr (H) fastholder overfor LM at kommunestyret trenger en muntlig orientering.

Vi hadde gjerne holdt på til midnatt. Dette hadde ingen ting med julebordet å gjøre, understreker han. 

Alene vedlikeholdsplan vil koste 300.000

Publisert 18.12.13. Bare det å lage en skikkelig vedlikeholdsplan for kommunale bygg i Vestby vil koste 300.000 kroner. I kommunestyrets budsjettbehandling i forkant av julemøtet ble det flertall for et borgerlig fellesforslag. Der ble 300.000 kroner avsatt til dette formålet i 2014.

Dette var én av en lang rekke endringer i rådmannens innstilling til handlingsprogram og budsjett for årene 2014-2017.

Kommunen betjener ca 70.000 kvadratmeter offentlig bygningsmasse. Den forvalter, drifter og vedlikeholder i overkant av 100 boliger/leiligheter.

I fjor ble det brukt 62,7 millioner kroner til eiendomsforvaltning, framgår det av forvaltningsrevisjons-rapporten fra BDO AS. Dette er på langt nær nok, viser rapporten.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland