www.lokalmagasinet.no NYHETER | Røde Fjær-vedtaket er endelig On. 2. des. 2020
Meny

Røde Fjær-vedtaket er endelig

Pubisert 22.01.15. Oppdatert 13:29. (Reporter Svein-H. Strand) – Skal Røde Fjær-saken også behandles i kommunestyret, rådmann Sjur Authen? Dette virker litt uklart, med utgangspunkt i rykter om at det foregår sonderinger for å få et endret vedtak.

– Nei, denne konkrete saken stanser i formannskapet.

– Når det gjelder kommunestyresaker som har forberedende behandling i formannskapet: Er det noe ID-system e.l. hvor det går an å se av dokumentene hva som er ment for endelig behandling i kommunestyret og hva som skal avsluttes i formannskapet?

– Det enkleste er ofte å sjekke øverst i venstre hjørne på saksframlegget. Der står det Behandling, og under denne overskriften ramses det opp hvilke utvalg som skal behandle saken.

– "I gamle dager" vedtok formannskapet innstillinger i saker som skulle til kommunestyret. Nå benevnes avgjørelsen som vedtak i begge variantene, og hvorfor det, Authen?

Ja, det er rett at formannskapet bare innstiller til kommunestyret i de sakene som skal videre, og vedtar i de sakene som ikke skal videre. Det saksbehandlingssystemet vi har nå håndterer ikke dette på riktig måte, noe du helt korrekt påpeker. Vi er i ferd med å bytte saksbehandlings-system, og vi har derfor valgt å ikke bruke ressurser på å endre det gamle systemet, skriver rådmannen i en epost til LM.

Tilbake til Røde Fjær-aksjonen, så er det ingen ting i veien for at kommunestyret kan bevilge et bidrag etter benkeforslag. Ryktene som har nådd LM kan gjelde sonderinger nettopp med tanke på dette. Formannskapets enstemmige vedtak mandag har ikke bidratt til å styrke Vestbys omdømme.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland