www.lokalmagasinet.no NYHETER | "Rive-nabovarsel er sendt ut" Fr. 4. des. 2020
Meny

RÅDMANNEN RETTER SEG SELV

(20.02.20) LM har mottatt følgende epost fra rådmann Sjur Authen, datert 19.02:

Jeg har i dag blitt klar over at jeg ikke søkte godt nok i kommunens saksbehandlingssystem når jeg svarte ut denne mailen.

Nabovarsel om riving av Solhøy ble sendt ut i begynnelsen av februar. Svaret på spørsmål 2 er fortsatt nei.

Beklager dette.

Med vennlig hilsen
Sjur Authen

"RIVE-nabovarsel er sendt ut"

(14.02.20.) (Reporter Svein-H. Strand) Ryktebaserte "nyheter" publiseres rett som det er i sosiale medier, ikke minst plassert som debatt-premisser i kommentarspaltene på Facebook. I disse dager tror "halve Son" at gamle Solhøy skole ganske snart skal rives.

‒ Nabovarsel er sendt ut, var det nemlig en debattant som bemerket.

I dag kontaktet LM rådmann Sjur Auten:

‒ Kan du bekrefte at det er sendt ut nabovarsler for riving av Solhøy gamle skole?

‒ Nei.

‒ Er det bestemt når riving skal starte, og når blir dette, eventuelt?

‒ Nei.

Det gamle kommunestyrets flertallsvedtak, i tilknytning til planleggingen av Sohøy omsorgsboliger, står midlertid fast.

Soon og Omegns Vel, ved leder Jon Warhuus, har i flere innlegg gjennom fjoråret ‒ og nå i februar (innlegg bak lenke ovenfor) ‒ hamret ned de mange argumenter for å bevare den gamle bygningen. Den har da også i mange år hatt status som nettop bevaringsverdig. Og Fortidsminneforenngen har gjort sitt.

"Bevaringsverdigheten" har to ganger gjennom årene vært bekreftet i kommunestyrevedtak i forbindelse med framtidig bruk. Like mange ganger har dette vært omgjort.

I dag er begrunnelsen at det angivelig ikke er noen vei utenom å rive det bevaringsverdige, skal det bli plass til så mange enheter (88) som det er plass til... Og som egentlig er for lite til å dekke behovet i sørkommunen de nærmeste årene.

ELDREBØLGEN
Et underliggende premiss i rådmannens saksframlegg har vært at kommunen er på etterskudd med å legge tilrette for å dekke behovet som eldrebølgen skaper.

Hvorfor man er kommet på etterskudd med å etablere kommunale omsorgsboliger ‒ med Husbank-tilskudd ‒ hører vi ikke noe om. Authen har ikke vært rådmann i mange år.  Er så dette en glipp som kan tilbakeføres til hans forgjenger?

Venstres Arjo van Genderen har på en lett forståelig måte argumentert mot logikken som ønsket om optimal utnyttelse av Solhøy-tomta lener seg til: Fordi det er den man har, og selv eier.

Start jakten nå ‒ på arealer som kan dekke det framtidige behovet for både omsorgsboliger og sykehjem i sørkommunen, er hans klare oppfordring.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland