www.lokalmagasinet.no NYHETER | Riv ikke et tidsvitne! Fr. 4. des. 2020
Meny

RIV IKKE ET TIDSVITNE!

(07.02.20) (Leserbrev) Et kulturminne, en bygning, er ikke bare en ting. En bygning representerer de som har bygget den og de inntrykkene som preget dens tid i historien. Bygningen representerer også alle dem som kan verdsette det bygningen forteller som arkitektonisk tidsvitne.

At vi oppfatter ulike nyanser, kan bare sees som en styrke. En bygning med sin historie er flerdimensjonal, noe som viser seg slik vi opplever det ut fra vår egen erfaring.

Selvopplevet, kanskje som én av noen tusen elever opp gjennom årene. Som familiebolig for overlærer med lærerkone og barn. Eller som et historisk dokument fra den tiden da skipsrederen i landlige omgivelser bygget sin sveitservilla i tømmer med sine ballsaler med stor takhøyde og sitt selskapsliv.

Vestby kommune som med planer og vedtak om riving for å gi plass til flest mulig omsorgsboliger, bør ha forståelse for at planene vekker sterke følelsesmessige reaksjoner.

UDISKUTABLE KVALITETER

Bygningens kvaliteter er udiskutabel. Konsulentrapporten fra MultiConsult bekrefter dette. Bare kommunens neglisjering av mangeårig vedlikehold som husmaling og kitting av vinduer, blir påtalt En mangel lett å rette opp, som det står.
 
Det er berettiget å spørre hvordan bygningens 150 kvm grunnflate kan være til hinder for 24 omsorgsenheter? Det hevdes videre at utviklingen av bygget til dagsenter vil representere en fordyrelse på ca 15 millioner kroner sammenliknet med et (kaldt og lite inviterende) moderne dagsenter integrert i det nye bygget. Dokumentasjon for denne påstanden mangler.

HVORFOR, HVORFOR, HVORFOR?

► Hvorfor blir vi følelsesmessig engasjert og protesterer? Hvorfor kvier kommunen seg for å stoppe riveplanene?

Hvorfor lytter man ikke til faglig kvalifiserte innvendinger fra Fortids-minneforeningen? Hvorfor avviser man henvendelsen fra vellet på vegne av Fortidsminneforeningen, om å få gjøre en BEFARING av bygningen?

Og hvorfor lar man bygningen stå åpen for uvedkommende ved dårlig gjenspikrede vinduer? Uvedkommende tar seg inn og bruker åpen ild innendørs. Dette kan lett medføre en «ønsket?» brann.

Hvorfor prioriterer vellet denne kampen når det er så mye annet som må løses av problemer? Jo, innerst inne føler vellets medlemmer at dette er en kamp for selve Son og stedets framtid med sine historiske kvaliteter.

Nå ønsker vellet virkelig at Vestbys politikere skal samles om å markere at Son skal «overleve».

JON WARHUUS
Leder Soon og Omegns Vel
 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland