www.lokalmagasinet.no NYHETER | Rett med galt i avisinnlegg? Ma. 30. nov. 2020
Meny

RETT med GALT i avisinnlegg?

Publisert 11.01.15 (Reporter Svein-H. Strand) Er det greit, og i ytringsfrihetens ånd, at betydelige feil og mangler legges til grunn for publiserte meninger i et politisk debattinnlegg? Ikke i en kommentarspalte på nett, men godt oppslått på trykk? Selv om de virkelige forhold er godt kjent av avisen?

Spørsmålet kan stilles etter et innlegg i papirutgaven av Moss Avis 8. januar. Innlegget er skrevet av Vestby Arbeiderpartis veteran i Son, Marit Bjørlo. Det tar – i tillegg til å angripe Høyre-ordføreren – blant annet for seg nominasjonsmøtet i Vestby Høyre.

Bjørlo skriver, etter en takksigelse for at Moss Avis "gjør sin jobb og informerer oss om hva som skjer", at Paal Jargel, nominasjonkomitens leder, forlot møtet og meldte seg ut av partiet.

LM har, allerede før dette, hatt kontakt med en rekke mennesker som er svært forundret over å erfare at vesentlige deler av historien om nominasjonsmøtet har vært utelatt eller farget i Moss Avis. Men dette om Jargel har selv ikke Moss Avis skrevet.

Som eksempel på "Ødbehrs styre" hevder Bjørlo "at kommunen i lengre tid har styrt etter APs budsjett...".

 
Videre opplyses det at partiets stortingsrepresentant Nils-Åge Jegstad, som på møtet ytret seg kritisk om lokalforeningens nominasjonsprosess i forkant, ble nominert av Vestby Høyre foran siste stortingsvalg.

Det er en kjent sak, særlig på grunn av det uvanlige, at Jegstad ikke ble nominert av sin lokalforening. Den tidligere ordføreren i Vestby ble nominert av Bærum Høyre.

I den forutgående nominasjonen om førsteplassen gikk som kjent Ødbehr seirende ut med stort flertall.

Bjørlo skriver at ordførerens "egne" ..."så at han ikke gjorde en god nok jobb...". Men de "ble motarbeidet med en holdning som grenser til det bøllete."

Ap-veteranen tar med at hun har stor respekt for Høyre-folks "seriøsitet og deres meninger", og avslutter med at "jeg er lei meg og trist på Vestby Høyres vegne. Jeg håper dere får reist dere igjen!"

Et solid flertall i Vestby Høyre vant som kjent fram etter en ordinær demokratisk avstemming om alle plassene på lista. Ca en tredel av medlemmene deltok på nominasjonsmøtet. Ingen hadde innvendinger mot innkallelsen. Møtet ble lovlig satt og ble ryddig ledet av en stortingsrepresentant (ikke Jegstad).
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland