www.lokalmagasinet.no NYHETER | Reiselivsplan er i arbeid On. 2. des. 2020
Meny

Reiselivsplan er i arbeid

Vestby-kysten alene kan ha et uant potensial i reiselivssammenheng. Her fra idyllen Kjøvangen en flott sommerdag. En syklist på vei mot "badebrygga". Ute i fjorden danskebåten for utgående. FOTO: Svein-H. Strand / LM fototjenester

Publisert 19.01.17 (Reporter Svein-H. Strand) Arbeidet med å utarbeide en reiselivsplan for Vestby kommune er i gang. Den kan foreligge allerede i første halvår i år, og skal omfatte turisme, handel, opplevelser, natur- og kulturlandskap, attraksjoner og sjø- og båtliv. Planen skal beskrive viktige satsningsområder som er forutsetninger for å lykkes med utvikling av reiselivet i kommunen. Herunder organisering, samarbeid, kompetanse og infrastruktur.

► Blant tre tilbydere var det Son-baserte Børre Berglund Reiselivsrådgivning AS som ble foretrukket. Også et av de andre tilbyderne har kontor i Son, nemlig Ivestby AS som eies av Lisbeth Røbekk. Tredje tilbyder var Larvik-selskapet Mimir AS.  

Kommunens nedsatte arbeidsgruppe på fem, en fra hvert parti unntatt MDG, hadde satt tilbudsfristen til 2. september 2016. I vurderingen opp mot de ønsker og vurderingskrav som var fastsatt i utlysingen, ble ingen av tilbudene forkastet.

LUKKET MØTE
Tilbyder ble valgt i et møte 1. september som ble lukket med hjemmel i forvaltningslovens paragraf 13 og kommunelovens paragraf 13, om forretningshemmeligheter.

På forespørsel fikk LM i går innsyn i hele tilbudsdokumentet, men der konkurransefølsomme deler av teksten er sladdet. Dette er en variant som er lovhjemlet.


► Basert på erfaring fra andre kommuner og utvikling av felles planer for reiseliv- og handel, foreslår tilbudsvinneren at planprosessen er åpen for også å omfatte satsningsområder som produkt- og markedsutvikling, distribusjon og salg. Dessuten skal prinsippene om en bærekraftig reiselivsutvikling legges til grunn for arbeidet.

– For ordens skyld vil vi presisere at i vår forståelse av turismebegrepet inngår – som relevant for Vestby – også hyttebrukere og kurs- og konferansearrangører, heter det i tilbudet.


BBR AS (som ikke er det juridiske navn i Brønnøysundregistrene, red. anm.) er et spesialisert konsulentmiljø innen reiseliv med kontorer i Son og Lofoten. Selskapet ble etablert i 2004.

TEAMARBEID
Det er satt sammen et kompetent team for å løse oppdraget. Børre Berglund vil lede arbeidet og bli assistert av Mariell Hagen. Det vil bli kjøpt inn tjenester fra et spesialisert analysefirma dersom det er behov for det.

Selskapet har "omfattende erfaring i utvikling av reiselivsstrategier og planer, samt planer for utvikling av reiseliv og handel i ulike kommuner rundt omkring i landet".

Berglund og Hagen har bred reiselivserfaring og erfaring fra planprosesser, og kjenner reiselivet i Son og Akershus meget godt.

De er også vant med å arbeide i prosesser der flere aktører er involvert og hvor godt prosessledelse er et suksesskriterium, framgår det.

– Dessuten har vi en god porsjon ekstra motivasjon for arbeidet i og med at planarbeidet skal gjøres i hjemkommunen til BBR AS hvor vi har nærhet til miljøene og kunnskap om kommunen, og hvor vi effektivt kan bistå i planarbeidet.

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland