www.lokalmagasinet.no NYHETER | Regelverket for strandsonen er strengt og må følges av Hvermannsen Sø. 29. nov. 2020
Meny

Regelverket for strandsonen er strengt og MÅ FØLGES AV HVERMANNSEN

(08.07.18) (AKTUELL KOMMENTAR av Heidi Vegel, berørt grunneier.) Laksa er et uregulert område. Vi ville tro at en vesentlig omregulering og endringer av et helt område, fjerning av en snuplass med terrenginngrep i strandsonen ville kreve en privat reguleringsplan, dispensasjonssøknad til kommunen og nabovarsel. Men her går det visst helt greit uten noen av delene. Tilgivelse heller enn tillatelse?

På nedsiden av huset til de tidligere familiene Jensen og Gulliksen (eies nå av Fred Olsen), og tvers over veien for vår eiendom Solbakken, har området alltid vært "Vedplassen" med kapping av ved og lagring av vedstabler. Og det har alltid vært snuplass rett utenfor vår innkjørsel. Området har aldri vært forandret.

Vi vet ikke hva som skjer på den andre siden av veien, annet enn at det i fire uker har vær gravd i hele området opptil flere ganger. Fra huset og helt ned til veien.

Det er gravd grøfter for legging av rør som vi heller ikke vet hva er, og det er etterpå planert i hele området per i dag 6. juli. Det er ikke vann og kloakk på Laksa.

Et annet vesentlig terrenginngrep som berører oss, er at hele snuplassen er fjernet, og at det er anlagt en dyp lang grøft langs hele veien helt opp til innkjøringen til sommerhuset vårt. Skal vi ha adkomst til vår eiendom fra 1937, eller skal vi ikke ha adkomst?

Når vi har to biler inne i hagen, så klarer vi å snu bilene for utkjøring. Men med besøk og ti-tolv biler inne på eiendommen, vil det være totalt umulig å snu dem.


(Vi beklager det rotete skriftbildet som denne artikkelen har fått. Det skyldes en feil ved vår skriftgenerator, og vi pøver å rette opp dette. Red.)
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland