www.lokalmagasinet.no NYHETER | Rauni Leena Kilde-Luukanen er død Fr. 30. okt. 2020
Meny

Rauni Leena Kilde-Luukanen er død

Torsdag 26.02.15 (Reporter Svein-H. Strand) Øverst i Feierbakken i lille Son i lille Norge bodde i mange år og i det svært stille en verdensberømt forfatter og foredragsholder, finskfødte Rauni Leena Kilde-Luukanen. Hun var utdannet lege, og på slutten av en lang kamp mot kreft ville hun hjem til Finland for blant annet å ta den siste kampen der. Hun døde 8. februar, 75 år gammel, nesten ferdig med enda en bok for verdensmarkedet.

Foto av Kilde-Luukanen: Soppakanuuna/no.wikipedia

Nyheten nådde LM i går fra en av hennes få nære omgangsvenner i Son. Den er allerede registrert i bl.a. flere utgaver av det internasjonale nettleksikonet Wikipedia.

I minneord på "alternative nettsteder" beskrives hun bl.a. som "et varmt medmenneske, med et lynende intellekt". (Per-Vidar Nikolaisønn i lysetfranord.wordpress.com.)

Hun deltok i en periode for noen år siden på enkelte arrangementer i Den norske kirke i Vestby, men gjorde ikke "mye ut av seg" i den forbindelse. Jeg møtte henne aldri, hun bare ble stående på "den langsiktige reportasjeplan". Men etter det jeg har lest om Rauni Leena Kilde-Luukanen gjennom årene, kan hun kanskje sies å være en mild verdensdronning av det ytterst alternative verdenssyn.

Ikke på noen måte overraskende, så var hun både elsket og hatet - og i perioder løgnaktig omtalt på internett, om hennes finske fortid i en offentlig legestilling - for et livslangt arbeid med å utbre sine meninger og erfaringer. Om det som vel kan oppsummeres som det ytterste blant alternative standpunkt om verden og livet. Om UFO-er, et liv etter døden og djevelske konspirasjoner om bl.a. planmessig manipulering og kontroll av menneskers sinn og kropper.

Luukanen-Kilde ble i 1986 utsatt for en større bilulykke i Finland. Året etter kom hun til Norge og ble gift med Sverre Kilde.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland