www.lokalmagasinet.no NYHETER | Rådmannen blir litt til To. 3. des. 2020
Meny

Rådmannen blir litt til

Publisert 15.02.14. Vestby-rådmann Knut Haugestad (bildet) har bestemt seg for å vente med å gå fra stillingen. Han har derfor trukket søknaden som ny rådmann i Oppegård.

Foto: Vestby.kommune.no

♦ Etter det LM forstår, har rådmannen fått endel forbedringer i sine arbeids-betingelser. Som kommunens administrasjonssjef har Haugestad gjennom sine ti år i stillingen fått en betydelig økt arbeidsmengde.

Økt volum på personlige oppgaver kommer i tillegg til løpende arbeid med å lede en organisasjon som har mange forgreninger. Siden kommunen ikke har informasjonsarbeider, faller også mye av arbeidet med presse-henvendelser på rådmannen.

For Vestby er 2014 et svært ugunstig år for et rådmannsskifte. Her er det nok å vise til et historisk viktig planarbeid med IKEA på lasset. Økonomi-situasjonen, med et investeringsbudsjett som er på et svært høyt nivå i forhold til kommunens størrelse, krever også sitt.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland