www.lokalmagasinet.no NYHETER | Radbrekker desember-vedtaket om full Nav-stønad fra dag én Ti. 1. des. 2020
Meny

Radbrekker desembervedtaket om full Nav-stønad fra dag én

Pu blisert 27.01.13 I et framlegg til formannskapets møte i morgen radbrekker rådmannen, med lederen i Nav Vestby som saksbehandler, kommunestyrets vedtak 10. desember om å gi stønad til livsopphold etter statens satser fra første dag.

Til tross for flertallsvedtaket under budsjettbehandlingen, går rådmannen inn for at formannskapet vedtar å opprettholde den nåværende kortidssatsen for livsopphold.

♦ En individuell vurdering skal sikre "forsvarlighet ved bruk av korttidssatsen". Brukerne får i dag en langt bedre oppfølging av Nav Vestby enn før.

Flere kommer nå ut i arbeid eller på tiltak som utløser statlig ytelse, framgår det blant annet.

Å avvikle korttidssatsen vil gi kommunen store ekstrautgifter, i motsetning til hva kommunestyret la til grunn.

Konkret er det ansått at budsjettet må økes med 865.000 kroner dersom korttidssatsen, for de første seks måneder, blir avviklet.

Korttidssatsen lå i 2012 på ca 83 prosent av statens veiledende satser. 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland