www.lokalmagasinet.no NYHETER | Protokollen "pyntet på"? Lø. 16. jan. 2021
Meny

Protokollen "pyntet på"?

Publisert 03.09.15 (Reporter Svein-H Strand) Ble kontrollutvalgets protokoll etter møtet 24. juni relativt mye "pyntet på", i forhold til det som skjedde i forhandlingene? Ja, hevdes det bestemt overfor LM. Og at dette skjedde etter initiativ av utvalgets leder Siri Hov Eggen (Ap), som personlig skal ha vært relativt aktiv med dette. I møtet ble bl.a. ordførerens telefonsak behandlet.

► I en epost spør LM utvalgssekretær Jan Løkken om han kan bekrefte en slik endring av protokollen før den ble formelt godkjent. Og:

– Hva var i så fall hensikten, hva var det som ble endret, og når skjedde dette?

Løkken svarer ikke direkte på spørsmålet.

► Sekretæren i Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat forteller imidlertid detaljert om hvordan utformingen og godkjenningen av utvalgets protokoller skjer:

– Etter møtene sender sekretæren ut et forslag til protokoll  på høring til utvalgets medlemmer. Dette er en intern prosess, og forslaget til protokoll er unntatt offentlighet. Leder og nestleder godkjenner protokollen etter en intern høring i utvalget.  Det har alltid vært enstemmig tilslutning til protokollene før de er blitt godkjent. Deretter blir protokollen vanligvis offentlig.

– Protokollen for det ekstraordinære møtet onsdag 19.08.2015 ble godkjent først mandag 24. – etter at jeg hadde purret på den. Var dette fordi den var så omfattende, med en rekke punkter?

– Protokollen fra møtet ble sendt til medlemmene via e-post den 20. august på morgenen, med svarfrist innen mandag formiddag. Denne fristen er i tråd med vanlig praksis for høring og godkjenning av protokollene.

– Er utvalgets protokollpraksis fastsatt i et reglement?

– Godkjenningsordningen ble fastatt av kontrollutvalget i 2011, i et vedtak som lyder slik:

► "1.  Etter en kort høring via e-post hos utvalgets medlemmer godkjennes utvalgets protokoller av leder og nestleder. Ved forfall velges en annen underskriver blant utvalgets medlemmer. 2.  Øvrige ordninger vedr. innkalling, åpne møter og protokoll og åpne møter videreføres."

Flere spørsmål er besvart av utvalgssekretæren i en annen henvendelse fra LM rundt kontrollutvalgets arbeid, og dette kommer som egen sak.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland