www.lokalmagasinet.no NYHETER | Polutsalg i Son vurderes som god butikk på sikt Lø. 5. des. 2020
Meny

Polutsalg i Son vurderes som god butikk på sikt

Publisert 13.11.15. Styret i Vinmonopolet vedtok i går å åpne ni nye butikker i 2016, forutsatt egnede lokaler. Fem av disse, bl.a. Son, antas å bidra mer positivt til Vinmonopolets økonomi på lang sikt enn de andre. Man har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner og handelssteder som ikke har polutsalg.

► De ni nye utsalgene kommer i Leinesfjord i Steigen i Nordland, Heimdal i Trondheim i Sør-Trøndelag, Hopen på Smøla i Møre og Romsdal, Vikøyri i Vik i Sogn og Fjordane, Våge i Tysnes i Hordaland, Åsgårdstrand i Horten i Vestfold, Oslo (uspesifisert), Sarpsborg i Østfold, og altså Son.

– Vi ønsker å åpne en god miks av små, mellomstore og store butikker. Flere kommer i distriktskommuner, og vil ytterligere bedre tilgjengeligheten til Vinmonopolet i distriktene. Det sier administrerende direktør Kai G. Henriksen i en pressemelding.

Etablering av butikker i nye kommuner er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning på landsbasis og kravet til lønnsom drift. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:

-Detaljhandel i kommunen
-Handel, butikkmiks og aktivitetsnivå i kommunens største tettsted
-Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
-Avstand til en eksisterende Vinmonopol-butikk
-At nyetableringen dekker sine egne kostnader

Styret regner med at alle de ni butikkene som foreslås etablert i 2016 på lang sikt vil bidra positivt til selskapets økonomi.

Men de fem store og mellomstore butikkene som foreslås etablert på store handelssteder i sentrale strøk av landet (Trondheim, Oslo, Sarpsborg, Åsgårdstrand og Son), antas å ville bidra vesentlig mer enn de fire butikkene som av geografiske hensyn foreslås etablert i mindre kommuner (Steigen, Smøla, Vik og Tysnes).

– I en tid med usikre økonomiske fremtidsutsikter, forutsetter en fortsatt balansert økonomi flere økonomisk trygge etableringer i befolkningstette strøk av landet, sier Henriksen.

FIRE NYE I KOMMUNER MED POL
De minste kommunene der Vinmonopolet ønsker å etablere butikk neste år – Steigen, Smøla, Vik og Tysnes – har alle tettstedsområder som omfatter minst åtte-ti butikker der handelstilbudet normalt dekker dagligvare, apotek, jernvare/fargehandel, sport, klær, blomst, kiosk, frisør.

Steigen, Smøla, Vik og Tysnes blir åpnet som såkalte kategori 1-butikker. Kategori 1-butikken er spesialtilpasset markedssituasjonen i mindre distriktskommuner. Vinmonopolet har per 2015 sju kategori 1 butikker i drift (Lebesby, Lyngen, Bø i Vesterålen, Herøy i Nordland, Inderøy, Fusa og Flå). Driften av disse har så langt vært vellykket, alle dekker nå egne kostnader.

– Med fortsatt gode driftserfaringer fra kategori 1 butikkene, vil Vinmonopolet kunne åpne flere slike i årene som kommer. Dette er en gledelig nyhet for distrikts-Norge, sier Henriksen.

FEM NYE I KOMMUNER MED POL
De fem store og mellomstore butikkene er lagt til Heimdal i Trondheim, Åsgårdstrand i Vestfold, Oslo, Son i Vestby og Sarpsborg som alle er byer og tettsteder med betydelig aktivitet og utvikling.

– Vekst betyr at vi kan føle oss ganske sikre på framtiden, særlig med tanke på den økonomiske situasjonen for disse butikkene. Vi skal også huske på at dette er kommuner med til dels svært mange innbyggere. Av hensyn til alkoholpolitikkens fremtidige legitimitet, er det også viktig med byetableringer, sier Henriksen.

Ved utgangen av 2016 vil Vinmonopolet ha 324 butikker. Med dette vil 91 prosent av befolkningen bo i kommuner med eget Vinmonopol, mens 96 prosent av befolkningen vil bo nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland