www.lokalmagasinet.no NYHETER | Pol-søknaden avgjøres Ti. 20. okt. 2020
Meny

Pol-søknaden avgjøres

Publisert 03.11.15. Oppdatert onsdag 04.11.15 (Reporter Svein-H. Strand) Får Vestby kommune innvilget sin søknad om Vinmonopolutsalg i Son? Det blir avgjort på styrets årlige tildelingsmøte. Møtet holdes i år 14. november, får Lokalmagasinet.no opplyst.

LM arkivfoto

► Et åpent spørsmål er hvilken kategori utsalg hvor stort vareutvalg det eventuelt blir.

Vinmonopolet opplyser på sine hjemmesider at kategori (1-7) tildeles på grunnlag av salgstall.

For et nytt utsalg betyr det naturlig nok forventet salg. Dette på gunnlag av statistikk om bl.a. folketall, anslag rundt eventuell turiststatus og avstand til øvrige utsalg i regionen.

Kategori 1 er de nye minipolene som det nå er sju av i landet, blant annet på Østfolds store sommersted Hvaler. Disse fører bare 108 merker.

Ut fra dette, og at Son har langt flere fastboende og også er et mye besøkt turiststed store deler av året og har mange hyttehusstander, forventes det at Son eventuelt minst får et kategori 3-utsalg med 650 merker.

► Per 1. juli i år er det 63 butikker i kategori 3. Flere finnes bare i kategori 2, nemlig 72 spredt rundt på relativt små steder.

Til sammenlikning: Utsalget i Vestby er kategori 4 (950 merker). I Moss finner vi kategori 5 (1250 merker), like over grensen i Rygge (Storsenter): Kategori 6 (1800 merker).

Det var i sommer befaring på to aktuelle lokaler i Son sentrum.

► De ledige lokalene i Torggården er trolig for små. Tipsene går derfor i retning butikkblokka med Kiwi-butikken på Son havn nord. Der har innehaveren av bilforretningen på sørsiden, som også eier gården, sagt seg villig til å leie ut lokalene til Vinmonopolet.

Dersom søknaden fra Vestby blir innvilget, kommer saken tilbake til kommunestyret for godkjenning av det formelle med lokaler og kontrakten. Et utsalg i Son kan da trolig åpnes i løpet av sommeren 2016.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland