www.lokalmagasinet.no NYHETER | Petter Olsen Vestby-borger Sø. 20. jan. 2019
Meny

Petter Olsen er nå Vestby-borgerPetter Olsen var blant talerne på Son Havn Nord etter det historiske demonstra-sjonstoget mot Coops blokk-utbygging. (LM Arkivfoto: Sturla Strand)

(Publisert 06.04.08) (LM Reporter Svein-H. Strand) Forretnings- og finansmannen Petter Olsen har meldt flytting fra Oslo til Vestby kommune, får Lokalmagasinet.no opplyst. Svært få flyttesaker i Norge har så mange skattekroner liggende på lasset.Anslag som tidligere er gjort i redaksjoner med ulik regnekapasitet varierer fra ti til 12 millioner skattekroner. Per år.

Hegnar-bladet Kapital er blant de beste til å regne på slikt. De fant ut at at mannen "er god for", som det heter når slike ting skal forenkles, 4,9 milliarder kroner. Det var i 2006.

Enkeltpersonforetak. Formål: Ordinær gårdsdrift, samt innkjøp og videresalg av økologiske matvarer og andre tilliggende varer. Innehaver: Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen, Meredyth Road 37 Sw13 Ods Barnes London, Storbritannia.

2004-likningen viser at Petter Olsen hadde en inntekt på 735 639 033 kroner. Han skattet 218 886 004 kroner. Formuen dette året var nærmere 1,2 milliarder kroner. (kilde: PROFF.no)

Hvor mye skatt som eventuelt vil tilfalle Vestby kommune dersom han flytter, er avhengig av hvordan Olsen har organisert formuen sin.

Skatt av aksjeselskap går til kontorkommunen. Etter hva ØB kjenner til, har de fleste av Olsens aksjeselskap adresse Karl Johans gate 18 C, Oslo, med noen unntak.

Olsen sitter som eier, deleier og styreleder i en rekke eiendomsforvaltningsselskaper og porteføljeinvesteringsselskaper.

I eiendomsforvaltningsselskapet Firmament AS, hvor han er styreleder, er Petter Olsens aksjeandel på 86,75 prosent.

I Bradhe Invest AS og Sofo Invest AS (porteføljeinvesteringer) er han også styreleder. Styrelederen i Brahde AS, som driver utleie av egen, fast eiendom, heter også Petter Olsen.

Styreleder er han også i selskapet Permanent AS, som er registrert i Hvitsten.

Det samme gjelder for selskapet Sofo AS, med adresse Ramme Gaard.

Mafo As som driver med eiendomsforvaltning, er også oppført på adresse Ramme Gaard.

I AS Cinco som driver kysttransport, er Olsen daglig leder og styreleder.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland