www.lokalmagasinet.no NYHETER | PEPRER kommunen – Ødbehr med Svarteper Ma. 30. nov. 2020
Meny

PEPRER kommunen – Ødbehr med Svarteper

(06.10.17. Oppdatert 09:55) (Reporter Svein-H. Strand) "Alle" husker garasjesaken, en av flere saker som gikk landet rundt i nyhetene og satte Vestbys daværende ordfører John A. Ødbehr (H) i et sterkt negativt lys. Han bygget på sin garasje hjemme i Lokes vei etter en byggesøknad som var godkjent administrativt, slik de fleste private byggesaker blir.

Men hadde alt gått riktig for seg? Kunne Ødbehr skadeskytes i enda en sak? Ja, slik var det og slik ble det. Et flertall i Plan- og miljøutvalget underkjente på formelt grunnlag (bl.a. de spesielle reguleringsbestemmelsene i denne delen av Sole-feltet) det som var gjort.

► Senere, 14. desember 2015, da Tom A. Ludvigsen (Ap) var blitt ordfører, avviste det nye utvalgets flertall en søknad om å få tiltaket (påbygg for en liten leilighet) godkjent i ettertid. Som dispensasjonssak. Rådmannens nøye begrunnede forslag, etter innspill fra bygningssjefen, om å godkjenne søknaden fikk bare stemmene fra H og Frp.

I flertallet var bl.a. Ødbehrs tidligere partifelle Bodil Holter, nå innvalgt for Bygdelista som havnet i posisjon sammen med de rødgrønne og V.

I samarbeid med advokat klager så Ødbehr saken inn for Fylkes-mannen, der de bruker lang tid på å behandle klagen. Ikke før i april i år kommer et vedtaksbrev. Saken blir her gjennomgått, drøftet og konkludert over hele 14 sider. Fylkesmannen "anser ikke vilkårene for å innvilge dispensasjon for å være til stede."

► Fylkesmannen stadfester dermed utvalgets vedtak av 14.12.2015, men framhever "at vedtaket burde vært bedre begrunnet."

Det lille stikket til den politiske behandling er imidlertid bare småtterier mot det kommunens administrasjon må ta inn over seg, på og mellom linjene. Mens Ødbehr sitter igjen med Svarteper.

SPIREN SÅDD I 2012

Allerede midtveis i vedtaksbrevet fester det seg et inntrykk av at dette er en svært spesiell sak, der spiren i Ødbehrs favør ble sådd i 2012. Dette er et vedtak som Fylkesmannen nå, uvanlig nok, i de avsluttende bemerkninger, sier er ugyldig. Fordi det ikke ble gitt dispensasjon.

Fylkesmannens vedtak i Ødbehrs klagesak er endelig, men gjelder bare vedtaket fra 14.12.2015 som var klagegrunnlaget. Garasje-saken kan derfor få "et liv etter døden".

Muligheten ligger implisitt i sider av Fylkesmannens avsluttende bemerkninger før selve slutningen. LM kommer med mer om dette. Men også andre opplysninger som LM har fått, støtter opp om en slik utvikling.

MISFORSTÅELSE OM "SAMRØRE"

Dessuten: Selv om det ikke endrer noe på resultatet av klagesaken, så kan Fylkesmannens sterkt kritiske bemerkninger til samtaler mellom ordfører, rådmann og bygningssjef om garasjesaken, bygge på en misforståelse. Det legges til grunn at denne "samrøren" fant sted før det ble fattet vedtak. Dette var derimot rådslagning i etterkant, påpeker Ødbehr.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland