www.lokalmagasinet.no NYHETER | PBG: Alle stillinger besatt ved nyttår To. 3. des. 2020
Meny

PBG: Alle stillinger var besatt ved nyttår

Publisert 01.12.16 (Reporter Svein-H. Strand) Vestby kommunes årsmelding for 2015 viser at alle stillinger var besatt i Resultatomådet plan, bygg og geodata (PBG), der bygningsavdelingen hører hjemme. PBG hadde også "et svært lavt sykefravær", som det står i årsmeldingen.

► Overfor LM har rådmannen vist til bemanningssituasjonen som grunn til at bygningsavdelingen i PBG for tiden ikke har behandlet alle saker innen fristene som er fastsatt i plan- og bygningsloven. LM får som kjent ikke ut noen tall for hvor mange saker det dreier seg om og hvor gamle de er.

Det er nå snart ett år siden statustall for årsmeldingen forelå, og bemanningssituasjonen er ikke nødvendigvis den samme som da.

Har kapasiteten forverret seg i løpet av det nye året? Det er flere måneder til årsmeldingen for 2016 foreligger. Men her er det som sies om bemanningen i årsmeldingen 2015:

Fire medarbeidere i resultatområdet sluttet og ble erstattet i løpet av året. Ved utgangen av 2014 var det 15 årsverk i resultatområdet. Målet for 2015 var å ha 15 årsverk, mens det var 16 da året sluttet.

STOR GJENNOMTREKK

Såkalt turnover, altså gjennomtrekken i de ansattes rekker, var i 2015 så høy som 25 prosent. Dette er 5 prosent mer enn i 2014 og det som var mål for 2015. Med andre ord sluttet hver fjerde medarbeider. Alle stillinger var imidlertid besatt da året sluttet.

► En stilling som arealplanlegger sto ledig fra 8. mai til 1. august.

► En ettårs engasjementsstilling som byggesaksbehandler ble fra 1. januar omgjort til fast stilling som byggesaksbehandler.

► En stilling som byggesaksbehandler sto ledig fra 5. juni til 1. august, da det ble ansatt en arkitekt i stillingen.

Ny RO-leder etter Hans Chr. Fæste, tidligere brannsjef Jack Hatlen i MOVAR, startet 1. november 2015, også han med funksjon som bygningssjef.

Melder gjennomsnittlig saksbehandlingstid

Publisert 29.11.16 Årsmelding 2015 for Vestby kommune ble politisk behandlet og godkjent i juni. Her benyttes gjennomsnittlig saksbehandlingstid som parameter for søknader som skal behandles innenfor tidsfrister i Plan- og bygningsloven.

► Ambisjonsnivået kommunen hadde for 12 ukers-fristen var på åtte uker. Resultatet ved nyttår viser et flatterende resultat: Bare fem ukers saksbehandlingstid som gjennomsnitt for alle saker.
 
Reell tid vil kunne avvike, som det heter i rådmannens kommentarer både her og når det gjelder søknadspliktige tiltak som skal behandles innen tre uker. Der var ambisjonsnivået satt likt som lovens krav. Også her ble det et flatterende gjennomsnittstall: Ti dager.

► Resultatområdet (RO) plan, bygg og geodata hadde "Høy kvalitet i saksbehandlingen" som hovedmål for Tjenester for innbyggerne.

En av styringsindikatorene var Klagesaker sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Her var ambisjonsnivået ingen saker i retur for ny behandling. Resultatet ble at seks saker kom i retur.

Rådmannen kommenterer til dette parameteret at 13 saker ble avgjort av Fylkesmannen og tilføyer: – Fire klager retter seg mot utfall av søknad, to mot sanksjon m.v. i forbindelse med oppfølging av pålegg etter tilsyn.

Plan- og miljøutvalget behandlet bare 58 saker i løpet av sine ti møter gjennom året. Administrasjonen fattet på sin side 681 delegerte vedtak i byggesaker.

TIL NY SAMLESIDE FOR SAKER LM HAR PUBLISERT OM DETTE.


LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland