www.lokalmagasinet.no NYHETER | PARTIPISKEN SMALT! Lø. 31. okt. 2020
Meny

PARTIPISKEN SMALT!(29.12.18) (AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand) Mot bare de to stemmene fra Miljøpartiet De Grønne vedtok Vestby kommunestyre det dårligst mulige alternativ for den lenge planlagte utbygging av omsorgsboliger på tomta etter tidligere Solhøy skole. Nemlig den som innebærer at den verneverdige eldste delen av det gamle skoleanlegget skal rives.

Dette til tross for overbevisende argumenter for at lokalene i restaurert stand greit kan integreres i bruksarealet og berike det totale miljø.

Det er mer enn fristende å kalle dette et kynisk og materielt basert vedtak (noen flere rom) som var den dårligste julegave politikerne kunne gi til Son.

Alle soninger som hører resultatet av voteringen forstår at her har pisken smelt for lik stemmegivning i bl.a. Høyre, noe LM får bekreftet. At det er kommunestyrevalg i 2019 kan være et bakteppe med strategisk betydning.

Men her kan noen ha gjort opp regning uten vert. Ikke bare kan det være en gavepakke til MDG; her kan fort en "Sonsliste" se dagens lys og skape uklare linjer og nye allianser.

Sammen med Soon og Omegns Vel går nå Fortidsminneforeningen, som så mange ganger tidligere gjennom de siste tiårene med bygningsvern, til kamp for nok en gang å få vedtatt et varig vern av den karakteristiske bygningen som kneiser i terrenget ved starten av nedkjørselen til Son. De kan og bør få følge av fylkeskommunen på vegne av Riksantikvaren.

Hvordan vårt høyeste folkevalgte organ flere ganger har funnet det passende å endre tidligere vedtak i denne saken, er nesten ikke til å tro. Redaksjonen oppretter nå en samleside med de viktigste artiklene vi har publisert om denne saken gjennom årene.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland