www.lokalmagasinet.no NYHETER | På Engene står vannet i engene On. 2. des. 2020
Meny

På Engene står vannet i engene


Publisert 23.11.12 På Engene i Garder har tvisten om endringen av veitraseen opp til gården og hyttefeltet igjen spisset seg til. En av hytteeierne fant fredag innkjørselen til eiendommen i denne forfatningen. Det som kan minne om et risjorde i Asia skyldes vanntilsig, etter bare ett døgns regn. Grunneieren fortsetter nemlig arbeidene med å endre terrenget radikalt.

På den ene siden av vår vei er jordet hevet mye, og ikke på den andre siden. Veien må heves og dreneres skikkelig skal den bli trygg, understreker hytteeieren.

I saksanlegget som en av de andre hytteeierne nådde fram med i Follo tingrett, er nå dommen mot grunneieren forlengst rettskraftig.

Bygningssjefen i Vestby, Hans Chr. Fæste. møtte personlig som vitne for gårdeieren. På bakgrunn av dette og bygningssjefens markerte rolle i saken siden i juli 2009, er dommen sendt kommunen til orientering.

Det skjedde for to uker siden. Jeg har ennå ikke funnet saken i kommunens postjournal, og ingen ting blir gjort. Slik konkluderes det på telefon og e-post til LM. Vi kommer med mer om hvordan hytteeieren opplever situasjonen. 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland