www.lokalmagasinet.no NYHETER | Over en kvart mill. kr for pizza-ovnen To. 29. okt. 2020
Meny

Over en kvart million kroner for pizza-ovnen

(06.06.18. 06:04, oppdatert senest 07:24) (Reporter Svein-H. Strand) Café Olivens italienske pizzaovn er fakturert med en totalsum på 253.125 kroner inkludert tilleggsutstyr og frakt fra Italia til Norge og videre fra Kristiansand til Vestby. Fakturaer og ordrebekreftelser som LM i går fikk innsyn i, viser at bestillingen ble gjort av Geir Holløkken på vegne av Café Oliven AS.

Første ordrebekreftelse fra Pizza Angels AS, Norway, er datert allerede 28. desember 2017.

Foran skiftesamlingen for Café Oliven AS Konkursbo i formiddag, sitter en fortvilet leder hos leverandøren i Sandnes. Han ble så sent som i går gjort klar over at det aller meste av kostnaden ikke er betalt. Dette på grunn av en intern feil ved oppfølgingen etter en avtalt forskuddsbetaling.

LM fikk i går også opplyst at en ansatt i den norske importøren av pizzaovnen har utført konsulenttjenester for Geir Holløkken til en verdi av 30.000 kroner. Ingen ting av dette er betalt, ifølge LMs kilde.

360 sekker ovnsved til en hyggelig fastkundepris er, som tidligere meldt i LM, ikke betalt. Kostnadene for siste transportetappe og kranløft av ovnen ble imdlertid forskuddsbetalt i sin helhet, som forlangt av det lokale transportfirmaet.

Et hett spørsmål foran dagens skiftesamling er nå blitt enda hetere:

Er det midler i boet til å dekke alle kravene som ventes å foreligge innen fristen 16. juni, bl.a. fra lokale hånd-verkere? I tillegg kommer ikke minst bostyrets løpende utgifter.

Kan bostyrets utgifter ikke lenger dekkes, blir bobehandlingen terminert, altså stanset. Tilbake sitter da kreditorer som må bokføre tap.

HUSLEIE for kafeens lokaler er det trolig Holløkken Holding AS som står for nå. Men hva er det av driftsmidler der? Selskapets registrerte aksjekapital på 100.000 kroner er identisk med den første av to innbetalinger fra daglig leder og styreleder Charlotte Holløkken til Kemneren i Follo. Da boet ble "kjøpt tilbake". Dersom selskapet opptrer som driftsselskap med negativ aksjekapital, så er dette ulovlig dersom det ikke er andre driftsmidler. I en slik situasjon skal det meldes oppbud, blir det påpekt til LM.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland