www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ordførerkurs til besvær? On. 2. des. 2020
Meny

Ordførerkurs til besvær?

Publisert 29.09.14 AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand Folk flest kan ha vanskelig for å se at ordførerens søknad om å få dekket avgiften til to ukeskurs på BI ("av skattebetalernes penger", som det så patetisk heter i Moss Avis) er noen stor sak. John A. Ødbehr sender jo her et klart signal til alle, ikke minst velgerne, om at han dessverre ikke eier oppdatert kompetanse innenfor et felt som er viktig for en ordfører: Regnskapsarbeid, i tillegg til styrearbeid.

Illustrasjonsfoto: Svein-H. Strand

♦ For å si det sånn: Fra tidligere perioder har vi sett hva som kan skje når det skorter på denne type kompetanse på ordførernivå i Vestby.

Og som Ødbehr selv sier: Det må være lov å søke. At han allerede er i gang med del 1, kan jo også ses som positivt: At det ikke er kostnadsdekning fra kommunekassa det står på.

Et godt benkeforslag neste mandag, til protokollen, burde være at budsjettposten som heter kurs økes fra 66.000 til minst 100.000 kroner. Den overskrides jo stadig vekk, ifølge rådmannen.

I en økonomi som er blitt så stor som Vestbys, kunne posten i dag kanskje, med en humoristisk vri, like gjerne hett "Bare peanøtter". Behovet er åpenbart til stede. Spesielt i sentraladministrasjonen. Og ganske spesielt nå i tider der rådmannsstillingen, med sitt betydelige krav til kreativitet, på ubestemt tid fylles av en veteran fra økonomikontorets kultur av den rake ordentlighet og nøye rutineabeid rundt kommunens pengestrøm.

Negative ting som skjer i Vestby Høyre må ikke få lov til å smitte over til hele det politiske miljø i kommunen! Mangel på samarbeid og gjensidig respekt er for tiden påfallende på flere hold, og etter hvert ganske forstemmende sett på bakgrunn av vårt folkestyre og intensjonene bak dette. Ta gjerne med vennlighet og høflighet også.

I tider der ytterliggående og antidemokratiske sammenslutninger rykker ubehagelig nærmere, er det et særlig behov for både å ha et godt vedlikehold av demokratiet og å sikte mot å forbedre vårt styresett i praktisk arbeid, sentralt som regionalt og lokalt.  

Hele den aktuelle situasjonen med mer og mindre hissige innbyrdeskriger (ikke bare i Vestby Høyre, selv om denne er i en klasse for seg) har overtoner som på en måte signaliserer at Vestby kommune har vokst godt ut over det gamle Herredshusets vegger.

Situasjonen taler på en litt overraskende måte for at Vestby går inn en storkommune. En kommune med grunnlag for å kunne tiltrekke seg sterke søkere til et godt og robust fagmiljø og en ressurssterk og utadvendt sentraladministrasjon preget av åpenhet.

Renslige og interessante politiske trefninger basert på sak framfor person følger gjerne med på lasset i et slikt miljø.

På toppen av det negative vi ser i Vestby nå, krøller ting seg ekstra til hjulpet av Moss Avis gjennom en slags "hit-and-run" kommunalreportasje som avisen ikke bedriver i noen annen av sine seks dekningskommuner.

Dette er vel å merke samtidig en kommune der "eierskapet" til ikke så rent få posisjoner i partilag og kommunale organer for flere av partienes vedkommende har knytninger helt tilbake til siste del av 1960-tallet, om vi regner med nær slekt og familie. Og det bør vi.

Den store vekst i folketallet som har funnet sted siden 1970-tallet har ikke på langt nær manifestert seg forholdsvis i det aktive politiske arbeid.

Tiden er nå kort sagt overmoden for å få tilført frisk menneskelig kapital av politisk interesserte kvinner og menn til arbeid i våre lokale partilag og til det kommunale styre og stell.

At partienes nominasjonsmøter nærmer seg, burde være en ekstra inspirasjon både for dem som "bare" vil påvirke sammensetningen av valglista og for dem som også ønsker å ta steget inn på listeplass.  

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland