www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ordføreren sa nei takk til besøk fra Fylkesmannen To. 29. okt. 2020
Meny

Ordføreren sa nei takk til besøk fra Fylkesmannen

Publisert 15.03.16 Vestby-ordfører Tom A. Ludvigsen (Ap) har takket nei til en henvendelse fra Fylkesmannen om å få komme på besøk for å gi en orientering i anledning kommunereformen. Altså om kommunesammenslåing.

► I et intervju med Moss Avis viser Ludvigsen til at kommunen "vedtok og meldte ifra at Vestby klarer seg best som egen kommune." Og:

"Vi har valgt et kommunestyre på 35 representanter til å ta de rette avgjørelsene for Vestby."

LM arkivfoto: Svein-H. Strand

Høyres kommunestyre-representant Roble Wais (bildet) har bedt ordføreren revurdere avslaget. Han mener Fylkesmannens prosjektdirektør for kommunereformen, Anne-Marie Vikla, bør få komme for å fortelle "hva slags jobb vi har gjort", som han sier til Moss Avis.

► Sammen med KrF ønsket Høyre i kommunestyret 8. februar at innbyggerne skal bli hørt i denne historisk viktige saken. De fikk ikke de andre partiene med seg på dette.

HAR EN SENTRAL ROLLE

Fylkesmennene, som statens representant i de respektive fylker, har en sentral rolle i prosessen med kommunereformen. Hver kommune har en frist til 30. juni med å melde inn sitt standpunkt.

Ut fra dette skal så fylkesmennene innen 1.oktober levere sine tilrådinger til departementet.

Ved bl.a. å ha avsluttet reformprosessen uten "nabosamtaler" og uten å ha rådført seg med innbyggerne, slik kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har bedt om, risikerer Vestby å bli tvangssammenslått med én eller flere Follo-kommuner.

Å gå glipp av statlig tilskudd på mange millioner, til kommuner som vedtar sommenslutning og innleder en slik frivillig prosess, er også noe Vestby risikerer.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland