www.lokalmagasinet.no NYHETER | ØRAJORDET: Langt på overtid! Ti. 1. des. 2020
Meny

ØRAJORDET: Langt på overtid!

(30.05.18) Ikke mange forstår hva som skjer eller ikke skjer med saken om tiltakene på Ørajordet i Son: Parkeringsplass og snuplass for buss. Alt godkjent av Vestby kommune og Statens vegvesen. Men tiltaket bygger på en dispensasjon som utløp 1. september 2017. Det ble da lagt til grunn at reguleringsplan skulle legges fram for 1. gangs behandling i løpet av første halvår det året.

Tiltakshaver Sonskilen Båthavn, som også er grunneier, fikk dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om at et tiltak som dette skal inngå i en reguleringsplan.

I et brev datert 24. september 2017 som en LM-leser har fått innvilget innsyn i, ber Sonskilen Båthavn ved Tor Gundersen om at dispensasjonen "forlenges på ubestemt tid" fram til kommunen har sluttført planarbeidet som da var satt i gang. Alternativt at dispensasjonen blir forlenget til utløpet av 2018.

Gundersen opplyste i brevet at det var forventet at et forslag til regulering ville bli lagt fram om høsten, altså i 2017.

Reguleringsplanen som formelt utarbeides av kommunen i samarbeid med grunneier, vil omfatte også resten av Ørajordet og eksisterende bebyggelse nord for Ørajordet, samt nedre del av Elveveien.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland