www.lokalmagasinet.no NYHETER | Oppsagt brannsjef ny bygningssjef? To. 3. des. 2020
Meny

Oppsagt brannsjef ny bygningssjef?

Publisert 29.10.15. Oppdatert senest 11:56 (Reporter Svein-H. Strand) Noe offentlig vedtak foreligger ennå ikke. Men i plan- og miljøutvalget tirsdag gikk tidligere MOVAR-brannsjef Jack Hatlen rundt og hilste på medlemmene i egenskap av påtroppende ny bygningssjef i Vestby.

► Hatlen måtte nylig forlate sin stilling som distriktets brannsjef mot sin vilje etter uro rundt organiseringen av det interkommunale selskapet med base i Moss.

Bygningsjef Hans Chr. Fæste går inn i pensjonistenes rekker fra nyttår, får LM opplyst. Han fylte 69 i august, og skal da ha fått en avtale om å stå i stillingen ut desember.

► Etter det LM forstår, vil Fæste neppe være fysisk i tjeneste hele den siste tiden. Dette på grunn av sykdom, samt avspaseringer og annet som kan komme til fradrag før man fratrer en stilling i det offentlige.

Meningen skal da være at Jack Hatlen innledningsvis går inn og styrker staben allerede fra november, eventuelt overlapper/fungerer for Fæste som bygningssjef og leder for Resultatområdet plan, bygg og geodata ut året.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland