www.lokalmagasinet.no NYHETER | Opprettholder innsigelsen mot småbåthavn i Stavneskilen Lø. 31. okt. 2020
Meny

Opprettholder innsigelsen mot småbåthavn i Stavneskilen

Publisert 21.06.12 Fylkesmannen opprettholder sin innsigelse til etablering av småbåthavn i Stavneskilen innerst i Sonskilen. Innsigelsen kan frafalles dersom det blir gjennomført en utredning av hvordan naturverdiene i Stavneskilen vil bli påvirket av tiltaket.


♦ Planforslaget fra Vestby kommune må da også utformes på en slik måte at naturverdiene blir ivaretatt. Det må videre vises hvor stor småbåthavn det kan tilrettelegges for i området, og hvordan den bør utformes og plasseres. Et siste krav som stilles for å frafalle innsigelsen er at det må vises hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres for at anlegget ikke skal få negativ innvirkning på naturverdiene.

Når det gjelder etablering av bøyehavn i Sonskilen anser Fylkesmannen innsigelsen som etterkommet av kommunen, og frafaller denne. Forutsetningen er at bøyehavna VA 12 tas ut eksisterende av planforslaget og området blir regulert til naturvernområde. – Vi vurderer det videre som viktig at det stilles et rekkefølgekrav til at bøyer fjernes fra området innen en angitt dato, heter det i brevet fra Fylkesmannen.

Mer om hvordan Fylkesmannen begrunner sin avgjørelse kommer.


 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland