www.lokalmagasinet.no NYHETER | Oppklaring om anleggene i Sonskilen To. 3. des. 2020
MenyOppklaring om anleggene i Sonskilen


Publisert 22.04.13 (Av Morten Jørgensen) Som jeg tidligere har påpekt, hadde tiltakshaver (Sonskilen Båthavn) allerede våren 2012 lagt ut brygger som vist på bilde (brygger markert med gult). Reguleringsplanen som forelå dengang, og som gjaldt helt frem til kommunestyrets vedtak av ny reguleringsplan i desember 2012, tillot ikke endringer i sjøen. Således var anleggene som ble lagt ut våren 2012 ulovlige. De har ligget der ulovlig helt frem til nå.

Nå har imidlertid tiltakshaver erstattet de "ulovlige anleggene" med bølgebryter og flytebrygge (bildet øverst, red. anm.), tilsynelatende i tråd med den nye reguleringsplanen. Og siden den nye vedtatte reguleringsplan ikke har "oppsittende virkning", så hadde tiltakshaver anledning til å iverksette tiltakene umiddelbart etter kommunestyrets reguleringsvedtak i desember.

De anleggene som nå ligger i kilen er derfor defacto lovlig anlagt så sant de er nøyaktig lagt ut i henhold til reguleringsplanen. Dette til tross for at klagebahandlingen ikke er endelig avgjort. Man kan like det eller ikke.

Jeg tror nok at miljøet nok en gang har tapt mot kommersielle interesser, selv om endelig avgjørelse en ikke er fattet av Fylkesmannen. Så får vi bare håpe at kilen tåler det. Vi skal i allefall med argusøyne følge med på utviklingen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland