www.lokalmagasinet.no NYHETER | Opphetet i kommunestyret Ma. 30. nov. 2020
Meny

KOMMUNESTYRET: OPPHETET

(13.11.18) (Hovedtrekk fra Vestby kommunestyre i går.) Bygdelista "sprakk" under avstemmingen, og det ble en opphetet debatt om strategiplan for Son. Ordfører Tom A. Ludvigsen (Ap) måtte til slutt gripe inn og korrigere Bygdelistas Eirin Bolles framstilling av saksforholdet her.

Uenigheten mellom Ap og Bygdelista fortsatte i saken om Vestby-mannen Gunvald Andersens konsesjonssøkad for praktgården Sundby Nordre. Også her var temperaturen høy. Eirin Bolle, gruppeleder for posisjonens samarbeidpartner, framførte også her påstander som ordføreren tilbakeviste som uriktige.

Til slutt ble det stemt over formannskapets innstilling, og H og Ap sikret flertall for at Gunvald Andersens aksjeselskap skal få konsesjon etter departementets retningslinjer av nyere dato.

Det ble opplyst at av 50 slike søknader, har 48 fått innvilget konsesjon, mens to avslag er anket. I Vestby vil det være første gang et aksjeselskap får konsesjon for en landbruksiendom.

Loven ble endret for å spare Staten for utgifter, samtidig som et aksjeselskap vil ha større økonomiske muligheter enn en privatperson til å drive gårdsdrift. Tanken er at dette er en endring som styrker jordvernet og landbruksnæringen.

Det ble hevdet at et aksjeselskap ville muliggjøre utbygging på dyrket mark. Men Ludvigsen presiserte at det er den samme forsamling, kommunestyret, som avgjør en eventuell omregulering. Altså ikke konsesjonsøknaden.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland