www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ombustvedt (Bl) "følte" at dokumenter manglet Lø. 16. jan. 2021
Meny

Ombustvedt (Bl) "følte" at dokumenter manglet

Publisert 29.10.15. Oppdatert senest 10:25 (Reporter Svein-H. Strand) På det nye plan- og miljøutvalgets første møte tirsdag skapte Bygdelistas Thor E. Ombustvedt et forlenget liv for avgåtte Høyre-ordfører John A. Ødbehrs landskjente garasjesak. Administrasjonen hadde angivelig ikke lagt ved alle dokumenter i saksframlegget.

► For å få saken ut av verden og inn i historien, var det søkt om dispensasjon i ettertid fra reguleringsbestemmelsene om utnyttelsesgrad, etasjetall og bruttoareal for garasjebygg. Rådmannens innstilling var å godkjenne søknaden.

Før møtet var utvalget var på befaring og fikk se at tidligere pålegg i saken er gjennomført, mur revet og svømmebasseng fjernet.

Det framkom ingen spørsmål eller annet på befaringen, får LM opplyst.

Men straks møtet var satt, med Ødbehr selv som tilhører, tok Ombustvedt ordet og ba om at saken ble utsatt. Han mente det manglet noen dokumenter i administrasjonens saksframlegg.

► Stig Eyde (H) ba Ombustvedt redegjøre for hvilke dokument han siktet til, men det kunne Ombustvedt ikke. Han hadde bare "en følelse" av at alle dokumenter ikke var på plass.

Bygdelistas Bodil A. Holter støttet dette, og det ble enstemmig vedtatt å be administrasjonen undersøke saken.

► Etter det LM blir fortalt, stemte H og Frp ikke imot for å unngå at det fester seg en oppfatning av at de vil bidra til holde noe skjult i den famøse saken. Den var en av flere Ødbehr-saker som den daværende opposisjon klarte å få stor støy rundt før valget, og som havnet i kontrollutvalget.

Fra administrasjonen møtte plansjef Lars Grimsgaard i stedet for bygningssjef Hans Chr. Fæste som var sykmeldt. Grimsgaard tok ikke ordet til saken.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland