www.lokalmagasinet.no NYHETER | Om situasjonen i Vestby Høyre Fr. 30. okt. 2020
Meny

Om situasjonen i Vestby Høyre

Publisert 17.06.15 13:19 I en pressemelding som nettopp er sendt til lokalpressen heter det: Vestby Høyre avholdt et ordinært styremøte den 10. juni. Det er nå brakt klarhet i sakene som omhandler ordfører John Ødbehr. Vår ordførerkandidat til kommunestyrevalget 2015 er fortsatt John Ødbehr.

Vi ønsker at våre medlemmer og velgere fortsatt skal ha tillitt til at vi utfører de oppgaver vi er satt til å gjøre, og at de blir håndtert grundig på en god organisatorisk måte.

På Vestby Høyres ordinære styremøte den 10. juni ønsket vi å få brakt klarhet i sakene og medieoppslagene knyttet til John Ødbehr. Det har vært et tøft år for ledelsen i Vestby Høyre. Vi som nå sitter tilbake i partiledelsen har vist styrke, lojalitet, samarbeid og tålmodighet ovenfor hverandre.

For Vestby Høyre som lokalforening var det viktig at flest mulig av styrerepresentantene var til stede på møtet den 10. juni, da dette er en krevende situasjon. Det var et nærgående styremøte og det gav oppriktige saksopplysninger og diskusjoner.

Ordfører John Ødbehr redegjorde enkeltvis for de sakene han har vært omtalt i via media. John Ødbehr har i flere av sakene utvist svak dømmekraft og sviktende aktsomhet. Imidlertid er dette saker som til dels ligger langt tilbake i tid. Vestby Høyre ønsker å rette oppmerksomheten fremover til det beste for Vestbys innbyggere.

Vestby Høyre har sittet i posisjon de siste åtte årene med John Ødbehr som ordfører. Vi har i dag en veldrevet kommune som har gått med overskudd hele perioden, og det har vært en rivende utvikling i både kommune og i det private næringsliv. Nå står vi foran en viktig periode hvor nye viktige kommunale oppgaver skal løses. Vi skal ha en oppstart på sentrums-planleggingen i Vestby Nord som byr på mange muligheter. Vi har flere saker i vårt lokale program som videreutvikler det som har blitt gjennomført i Vestby syd. I tillegg er både Garder, Hvitsten og Hølen viktige tettsteder i vår kommune som skal videreutvikles. Sammen kan vi gjøre Vestby kommune enda bedre.

Vi har satset og kommer til å satse sterkt på opplæring av nye listekandidater i Vestby Høyre. Det er en representativ liste med kandidater i alle aldre, kjønnsfordeling, og geografisk spredning i kommunen. Våre kandidater har variert yrkeserfaring og kompetanse. Det er mange flotte potensielle politikere på denne listen som er motivert til å gjøre en god jobb for Vestby Høyre og Vestby kommune fremover.

Som leder i Vestby Høyre ønsker jeg alle en fredelig og god sommer, og videre et godt valg i september.

Hilde Feragen
Leder Vestby Høyre


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland