www.lokalmagasinet.no NYHETER | Om et meget grønt parti, et ryddig Høyre-hode og et tungt Frp-hjerte Fr. 30. okt. 2020
Meny

Om et meget grønt parti, et ryddig Høyre-hode og ET TUNGT Frp-HJERTE

Publisert 21.12.13. KOMMENTAR. – Høyre er et meget grønt parti, sa Vestby-ordfører John A. Ødbehr (H) i et sommerintervju med LM i 2011. "IKEA på jordet" var i forveien blitt ferskvare i det lokale nyhetsbildet, og det var naturlig å sommerslentre innom temaet.

Illustrasjonsfoto: Stock.Exchng

♦ Ordføreren selv var da så grønn at tanken ikke engang var å flytte jorda. Ikke bare halve, men hele jordet skulle da bygges ned. Alt i tråd med IKEAs opprinnelig ugrønne plan bak kjøpsavtalen med de private eierne.

Så skulle det pløyes ny jord andre steder i kommunen. Her kom da formodentlig det grønne inn.

Og ikke bare dét: 1,1 dekar skulle kunne opparbeides for hver dekar som ble bygget ned. Der kom kanskje det meget grønne.

Nå har IKEA for sin del fått lov av de blå til å være så lite grønne som de bare vil. Det som gjelder, ifølge Høyre-statsråd Jan Tore Sanner, er "kommunens ønske om sentrumsutvikling".


– Jan Tore er den ryddigste mann jeg kjenner. Dette bekjentgjorde Ødbehr dagen før Sanners pliktnummer med de stridende parter på sitt kontor. Så her burde det ikke være mye tvil om hvilken vei det måtte gå.

Men hvor ryddig er det av et departement, som er siste instans i en omfattende prosess rundt overordnede innsigelser, å parkere hele det egentlige innholdet i pakka? Til fordel for et generelt og diffust ønske om "sentrumsutvikling"?

Som om Vestby sentrum ikke var i en spenstig utvikling fra før!


Alle som vil, ser nå en situasjon som er omtrent så uryddig som vel mulig. I realiteten er det nå resultatene av Bioforsks jordflyttingsforsøk som skal avgjøre om IKEA setter spaden i matjorda.

Det kom rimelig sent, likevel: All ære til konsernledelsen i Stockholm for å verne om sitt miljøomdømme med den siste tidens klare signaler over Kjølen: Ingen avgang på matjord skal hektes på en IKEA-etablering i Vestby.

I mellomtiden skal kommunens allerede sterkt forsinkede planbehandling av, ja nettopp, Vestbys sentrumsutvikling fortsatt ha "timeout".

Min punchline får bli landbruksminister Sylvi Listhaugs (Frp) noe kryptiske ord på "befaringen" i november:

Det er med tungt hjerte
jeg har kommet til at...

Javel statsråd! Det lokale selvstyre kan selvfølgelig noen ganger være tungt å bære, høyt oppe i den politiske sfære. Trondheim, så Bergen, nå Vestby. Og hvor mye mer, på kort tid, kan et Frp-hjerte bære av tapt matjord på lokalt forlangende?

Vi går spennende tider i møte. Flere ryddige hoder nå, uten et tungt hjerte, så står ikke verden til påske. God IKEA-jul til alle!

Svein-H. Strand,
LM-redaktør med hjartet på rette staden
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland