www.lokalmagasinet.no NYHETER | Oliven-krav økte med 100.000 Sø. 27. sep. 2020
Meny

Krav økte med 100.000

(22.06.18) De samlede krav til Café Oliven AS Konkursbo er nå oppe i 2.126.000 kroner. Det opplyser advokatassistent Lene Bjerklund hos Wessel Advokater til LM i dag. Kravsummen har da vokst med 100.000 kroner siden skiftesamlingen 6. juni.

► Bjerklund skriver blant annet i sin epost: – Prioriterte krav klasse I (lønnskrav) er nå meldt med i alt kr 650.000,-. Og prioriterte krav klasse II (skattekrav under 6 mndr.) er meldt med kr 480.000,-.

► Fristen for å melde inn krav er nå utløpt. Blant de siste som ble levert er to fakturaer fra Lokalmagasinet.no. Dette for bistand med å få tilbake domenet for hjemmesiden www.cafeoliven.no som var levert av LM-utgiver Strand Prinfo (ENK) ved daglig leder Svein-H. Strand.

Som ny daglig leder i Café Oliven, og da jurdisk ansvarlig for innhold på hjemmesiden, leverte Charlotte Holløkken ikke digital signatur til Norid som administrerer .no-domenene. Hun mottok angivelig verken den ordinære epost eller eposten med purring om dette og varsel om siste frist.

► Til sammen gikk det med ca halvannet dagsverk i et forgjeves forsøk på å få tilbakeført rettighetene til www.cafeoliven.no. (Slik ser det ut nå.) Dette og et krav for reklame fra Strand Prinfo går inn blant de uproriterte krav fra leverandører og håndverkere på ialt over 1,7 millioner kroner.

Det ser ikke ut til å være dekning for noe av dette, framgår det av bostyrerens midlertidige innberetning etter skiftesamlingen 6. juni.

– Ni måneders arbeid gjenstår

LM fikk, som kreditor, innberetningen forsinket tilsendt i dag. Her antar bostyreren, advokat Thomas Nortvedt, at bobehandlingen vil kunne bli avsluttet i løpet av ni måneder. Altså et godt stykke inn i 2019.

STRAFFBARE FORHOLD er så langt ikke innberettet til Follo tingrett. Alt regnskapsmateriale må først gjennomgås. Det vil si for driftsåret 2017 og fram til 3. mars 2018, framgår det av innberetningen.

Bostyret har så langt ikke hatt bistand eller samarbeid med politiet, heller ikke med tanke på straffbare forhold.

Kostnader til registrering og salg av driftstilbehør er ikke med i innberetningen datert 6. juni. Det samme gjelder for innhenting og lagring av alkoholholdig varelager. Posten skifteomkostninger m.v. var heller ikke med.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland