www.lokalmagasinet.no NYHETER | ØKONOMIKRISEN I VESTBY KOMMUNES SELSKAPER Ti. 1. des. 2020
Meny

Dette er åpningssiden for en ny stoffgruppe som er opprettet 24.01.2012 i forbindelse med den økonomiske krisen i de kommunale aksjeselskapene Vestby Næringsselskap AS og datterselskapet Vestby Fjernvarme AS.
I margen t.v. genereres menylenker til innholdet etter hvert som artikler blir publisert. Den interne menyen for stoffgruppen kommer opp når du har klikket deg til denne åpningssiden.
Åpningssiden vil senere få en egen introduksjon til temaet.
Nedenfor har vi lagt ut lenker til de to første sakene om krisen, som ble publisert i den ordinære nyhetsmodulen. Vi minner om at du må skrolle siden ned til artiklene som er publisert på nyhetsmodulen, siden den faste forsidetoppen alltid følger med. Red.

 

Nytt storlån trengs for å unngå konkurs i kommunens selskaper

Administrasjonen ble informert om krisen "underhånden"

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland