www.lokalmagasinet.no NYHETER | Og da har vi også besøkstall igjen To. 26. nov. 2020
Meny

Og da har vi også besøkstall igjen

Publisert 26.04.13 LM har hatt en knalltøff periode med nedetid der flere ukers produksjon forsvant, også fra arkivet. Og nylig et større uhell med fronten, der vi mistet stoff som det fortsatt arbeides med å få på plass igjen. I en slik situasjon har det å ikke være tilknyttet en større organisasjon vært et savn og et problem. For å "holde borgen" har det i perioder vært arbeidet både dag og natt med å gjøre det best mulige ut av situasjonen. I dag med konkurranse fra mange hold også om stoff rundt det helt nære, fra sosiale medier til kommunens stadig mer nyhetspregede hjemmeside, er omdømme en steintung greie. Som en følge av serverbruddet i USA 19. mars, mistet vi også den løpende rapportering om besøkstall. Dette fikk vi tilbake først for noen dager siden. Med besøkstall som tøtsjer 500-tallet, har vi senest i formiddag fått bekreftet at LM fortsatt har tillit i markedet. Takk for det! En ekstra takk til LMs mange aktive Twitter-venner i inn- og utland som er blitt en uvurderlig ressurs både i praktisk arbeid og sosialt.  LMExtra med lenker til våre publiseringer som har allmenn interesse gir ikke bare nettstedet en hyggelig tilleggstrafikk, det bidrar også til å sette Son og Vestby, ja extra "på kartet". Ha en god helg alle sammen! Svein-H. Strand, LM-redaktør Ill.foto: Stock.Exchng
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland