www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ødbehr om fjordbru: – Her må vi se helheten! Ti. 27. okt. 2020
Meny

Ødbehr om fjordbru: – Her må vi se HELHETEN!

Publisert 22.04.12 (Reporter Svein-H. Strand) Ikke overraskende står den indre Oslofjord-regionen mot den midtre når det nå tenkes høyt om et nytt samband over fjorden. Et tiltak som skal møte en befolkningsvekst på en halv million fram til 2030. Ordførerne i Frogn, Svelvik, Hurum og Røyken vil fylle igjen Oslofjordtunellen og bygge ei bru på samme sted, helst med jernbanebru også. – Nei, her må vi se på helheten, og da er det en bruforbindelse fra sør for Moss og over til Horten som peker seg ut.

LM arkivfoto: Svein-H. Strand

♦ Det sier Vestby-ordfører John A. Ødbehr, H, (bildet) til Lokalmagasinet.no. Han slutter seg dermed til synspunktene som er lagt fram av ordførerne i Mosse-distriktet og Horten-distriktet.

Alternativt foreslår denne gruppen å legge en ny trasé fra E6 mellom Vestby og Son over fjorden til Filtvet, videre med bru til sørspissen av Svelvik. Men dette synes Ødbehr smaker av dårlig kompromiss.

Ei bru mellom Moss og Horten er beregnet å koste rundt 40 milliarder kroner. For å gjøre den kortere og muligens billigere, foreslår denne ordførergruppa å fylle ut med masse på begge sider av fjorden. 

TO DAGERS
SAMLING
De svært ulike synspunktene kom fram da Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket nylig arrangerte en to dagers arbeidssamling.

Blant deltakerne på samlingen i Horten var ordførere og andre representanter fra ti kommuner, fylkesmenn og en representanter fra Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket. Også representanter fra næringslivet og transportbransjen deltok.

Vestby-ordføreren var ikke til stede ikke på samlingen. Hans synspunkter på vegne av Vestby kommune vil imidlertid bli meldt inn til en prosess- og høringsgruppe som er opprettet for det videre arbeid med denne saken.

Blant de overordnede momenter i helheten Ødbehr vil legge til grunn, peker han til LM på behovene knyttet til "Europa-aksen" mellom Oslo og Svinesund.
Å velge en løsning som i overveiende grad vil dekke behovene til den indre Oslofjord-regionen, og særlig Hurum-området, er noe Vestbys ordfører har liten sans for.

Ødbehr hopper ikke på dette selv om ordførerne i den indre fjordregionen med sitt forslag vil skape muligheten for å opprette en ringbane. Ringbanen tenker de å knytte opp mot Ski, Oslo og Asker. I tillegg foreslår de en ny Røyken- og Svelvikvei.

Ordførerne i Røyken og Frogn foreslår på tppen av det hele at det bygges en ny godsterminal til Hurum. 

KONSEPTVALG-UTREDNING

Samlingen i Horten var knyttet opp til at Statens vegvesen har fått i oppgave fra Samferdselsdepartementet å starte en såkalt Konseptvalg-utredning (KVU).

Bakgrunnen er at Oslofjordområdet med fylkene Oslo, Østfold, Akershus, Vestfold, nedre Buskerud og Telemark i 2030 kan ha fått en befolkningsvekst på en halv million mennesker. Perspektivet for utredningen går imidlertid helt fram til 2040.


Arbeidsverkstedet ble inndelt i 12 grupper. Alle bortsett fra én gruppe går for alternativet via Tofte og Svelvik og sørover.

Dette er noe som kan generere stor vekst på Hurum-halvøya, blir det påpekt.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland