www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ødbehr: – Helt feil! Ti. 1. des. 2020
Meny

Ødbehr: – Helt FEIL!

Publisert 28.08.15 (Reporter Svein-H. Strand) I ordførerens garasjesak er sentrale deler av kontrollutvalgets siste vedtak, også i sekretariatets innstilling som dette bygger på, helt feil. Det hevder John A. Ødbehr med styrke overfor LM. Utvalget opptrer her som et politisk organ for å ramme meg foran valget, sier han.

De politisk sammensatte kontrollutvalgene i norske kommuner er lovpålagte. Dersom Ødbehr har rett, kan dette være en skandale og ende hos Fylkesmannen.

► Ordføreren understreker til LM at han har vært nøye instruert av administrasjonen hvordan han skulle gå fram. Han har fått hjelp av både en saksbehandler og bygningssjefen.

Alt jeg har gjort er godkjent. Det eneste jeg har gjort galt er å kryss av feil i en rubrikk. Dette beklager jeg, men det hører med til historien at bebyggelsesplanen på Sole Skog-feltet er spesiell. Den har ikke sin like andre steder i kommunen. Og at administrasjonen ikke avdekket feilen, er ikke noe jeg kan lastes for.

► Vedtaket 19. august, i seks lange punkter, knytter trådene i saken hele 15 år tilbake, da søknaden om å bygge garasjen i Lokes vei på Sole Skog ble avslått og senere godkjent.

Kontrollutvalget sier i vedtaket at Ødbehr "var kjent med reglene om utnyttelsesgrad og antall etasjer i bebyggelsesplanen."

► Dette står i punkt 2, og må leses slik at Ødbehr jukset med sin garasjesak lenge før han ble ordfører, i 2007.

Trådene trekkes så fram til dagens situasjon, der rådmannen (for bygningssjefen, red. anm.) angivelig dokumenterer at Ødbehr "har bygd loftsgulv i sin garasje uten godkjenning og i strid med gjeldende bebyggelseslan for Sole Skog I."

Og videre:

► "Søker har også oppgitt ukorrekte tall for arealregnskapet, jf. kommunens brev av 28.05.2015 til søker. I søknaden om tilbygg og bruksendring av 2. etasje i garasjen datert 4.12.2012 opplyste han ikke at søknaden var i strid med bebyggelsesplanen for området som ikke tillater garasjer bygd i mer enn en etasje."

Utvalget behandlet i samme møte også ordførerens telefonsak. Dette var fjerde gang saken ble behandlet. Utvalget ledet av Aps Siri Hov Eggen skjerpet da tidligere vedtak.

Bl.a. blir Ødbehr bedt om å tilbakebetale enda mer enn de 45.000 kroner han frivillig har overført til kommunekassen for bruk av sin gratistelefon utenom tjeneste siden 2008. Dette på grunnlag av innleverte oppgaver fra tre måneder nå i år. Mer om dette vedtaket kommer.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland