www.lokalmagasinet.no NYHETER | NYVALG kan foretas "når som helst" Lø. 31. okt. 2020
Meny

 NYVALG kan foretas "når som helst"

(30.05.17) Kommuneloven fastsetter at et kommunestyre "når som helst" kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer. Når ett eller flere medlemmer av utvalget blir skiftet ut, skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget. Det var da dette som skjedde i Vestby kommunestyre 22. mai.

► Det blir lagt merke til også utenfor Vestby at Arbeiderpartiet, snart halvveis i perioden, ikke benyttet anledningen til igjen å være representert i dette svært viktige utvalget.

I forrige periode hadde partiet, med Siri Hov Eggen som leder, en rolle som vil bli husket lenge.

Det gjør ikke minst daværende ordfører John A. Ødbehr (H) som flere ganger ble innkalt til avhørsliknende samtaler, der det i etterkant også ble stilt spørsmål ved hvordan dette avspeilte seg i referatene fra det uavhengige sekretariatet.

► Ønsker ikke Ap, av strategiske grunner, å være bundet til bestemmelsene som gjelder for dette utvalget? Dette har lovgiver bestemt:

Minst ett av kontrollutvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Og utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker blir behandlet der.

Utelukket fra å bli valgt til kontrollutvalget er bl.a.: Ordfører og varaordfører, samt medlem og varamedlem av formannskapet. Heller ikke medlem og varamedlem av "en kommunal nemnd som har beslutningsmyndighet" kan velges.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland